zondag 18 december 2022

Na lange aanloop licht aan de horizon

 Bestemmingsplan onherroepelijk

Na zeven jaar, want zo lang zijn ondergetekenden betrokken bij het project, van voorbereiding, onderzoeken, procedures en steeds nieuw opduikende problemen oplossen is nu een belangrijke mijlpaal bereikt. Het bestemmingsplan is onherroepelijk. Nu kan aandacht naar het realiseren van het plan zoals ons voor ogen staat. Dit betekent niet dat wij nu geen knelpunten meer tegenkomen maar de energie die de goedkeuring van het bestemmingsplan met zich mee brengt, geeft vertrouwen dat deze ook getackeld kunnen worden.

 

Archeologie

Een van de zaken die van belang is om op gang te komen, is het omvangrijke archeologisch onderzoek dat nog moet plaatsvinden. Dit onderzoek vraagt waarschijnlijk een maand of drie en zal zoals het er nu uitziet starten aan het einde van het eerste kwartaal van 2023. Deze werkzaamheden moet afgerond zijn om aansluitend het projectgebied bouwrijp te maken. Hierbij gaat het om de infrastructuur, riolering, drainage nutsvoorzieningen en dergelijke.

 

Ontwerpen woningen op schema

Inmiddels zijn de drie architectenbureaus die geselecteerd waren om met elkaar aan het werk te gaan om de woningen en het appartementengebouw te ontwerpen op een zodanige wijze, dat een dorps karakter wordt gerealiseerd en geen stadswijk met het beeld van bijvoorbeeld Stadshagen. Mogelijk ten overvloede nogmaals de bureaus die deze uitdagende opdracht hebben opgepakt zijn 19 Atelier, KHV architecten en 4D  architecten. Elk bureau zet twee architecten in dus er wordt met zes architecten aan het plan gewerkt!

Er ontstaat nu een duidelijk beeld hoe de wijk er uit gaat zien met de verschillende woningtypen en per type de uiteenlopende ontwerpen. Er wordt getracht een zo gemêleerd mogelijk beeld te creëren vanuit de gedachte dat dorpen in het verleden huis aan huis ontstaan zijn met ieder een eigen ontwerp. Bijzonder hierbij is dat men tracht bij een aantal ontwerpen een knipoog naar het verleden te maken, als ware het in het verleden gebouwen die in de loop der jaren verbouwd zijn naar een woonfunctie toen zij hun specifieke functie verloren. Hierbij moet gedacht worden een verbouwd schoolgebouw, winkeltjes, hoefsmederij, coöperatiegebouw, boerderij, kapschuur en een molenstomp.

Doordat ook de landschapsarchitect is aangeschakeld ontstaat er ook meer gevoel bij de sfeer die er moet ontstaan. Zoals het nu lijkt wordt deze ontwikkeling in Wijthmen er ééntje waarop men trots  kan zijn en een voorbeeld voor andere projecten in het land.

 

Start verkoop en nieuwe website

In de tijd verwachten wij dat het definitieve ontwerp gereed is. Dat betekent dat de verkoop van de woningen in het tweede kwartaal van 2023 van start gaat en dan met name voor de eerste fase. Uiteraard zal daar ook veel aandacht aan besteed worden. Om onder andere deze reden wordt er nu ook al gewerkt aan het ontwikkelen van een nieuwe website die naar verwachting in januari online gaat.

 

Kreator (projectontwikkelaar) en Loostad (bouwer)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten