zondag 18 december 2022

Actualisatie Dorpsplan Wijthmen

Graag informeren wij u over de stand van zaken aangaande de actualisatie van Dorpsplan Wijthmen.


Zoals u waarschijnlijk wel weet, is er op 12 september jl. een drukbezochte dorpsbijeenkomst in De Elshof geweest. In aanwezigheid van de nieuwe wijkwethouder Gerdien Rots zijn

de woningplannen voor de locatie naast het Kulturhus tussen Erfgenamenweg en Woestijnenweg (de zogeheten fase 1) besproken en hebben verschillende werkgroepen hun ideeën voor een leefbaar en toekomstbestendig Wijthmen gepresenteerd. (Volledigheidshalve: de thema's van de verschillende werkgroepen zijn Kulturhus / voorzieningen, duurzaamheid, wonen met zorg (ouderen), agrariërs en bouwen (na fase 1).


Het was een mooie avond. Tijdens de bijeenkomst is ook aangegeven, dat we nu bezig gaan om de ideeën in een concept-dorpsagenda onder te brengen.

 

Aan die dorpsagenda wordt nog gewerkt. Wij hadden gehoopt medio november een concept te kunnen presenteren tijdens een inloopbijeenkomst. Maar onder meer door het wegvallen van de ondersteuning door Heidi Mensink van Stimuland (zij is overgestapt naar een nieuwe baan) hebben we de planning moeten bijstellen.

We hopen nu in januari 2023 een concept agenda te kunnen presenteren.

 

Wie in de tussentijd nog wat met ons wil delen, laat het ons weten.

 

Namens het kernteam, Hanneke Valkeman en Koen Nijmeijer

Geen opmerkingen:

Een reactie posten