zaterdag 31 januari 2015

Stichting Red Horse Company - opbouw Filippijnen


 
Update 2014, Het ‘verschil’ maken.

Waar we als groep al sinds 2006 actief zijn in het helpen van de allerarmsten in de Filippijnen, hebben we in 2013 deze activiteiten ondergebracht in een stichting. Een transparant beleid, ’n heldere doelstelling, onderstreept door de ANBI_status.
Nu, een jaar onderweg als stichting even een update van 2014.
Op het moment dat u dit leest zijn wij (vanaf 8 januari) weer met een team actief in de Filippijnen om daar voor vier gezinnen een fatsoenlijk onderkomen te bouwen.
Reis en verblijf zijn bij een bouwreis volledig voor eigen rekening!
We prijzen ons gelukkig dat wij deze projecten kunnen doen met opbrengsten uit activiteiten en daarnaast vooral ook in de vorm van giften/donaties.
Enkele highlights uit 2014 wat activiteiten betreft; we hebben de afgelopen jaren de catering mogen verzorgen bij diverse festiviteiten zoals de Alerdinckloop,onderdeel van het Sallands Crosscircuit. Ook viel ons de eer te beurt de catering/snack/verloting te mogen verzorgen tijdens het familie/relatietoernooi van de v.v. Wijthmen op Hemelvaartsdag 2014.
Daarnaast nog onze eigen Filippino-snertwandeltocht waarbij we meer dan 600 wandelaars mochten verwelkomen. Dankzij deze activiteiten konden we mooie bedragen bijschrijven op de rekening van onze stichting.
We willen de organisaties van deze en andere evenementen danken voor deze geboden kansen en onze waardering uitspreken voor het tonen van hun maatschappelijke betrokkenheid.
Daarnaast mochten we ook weer vele giften/donaties, zowel met naam als anoniem verwelkomen, waarvoor onze oprechte dank.
Het stelt ons in staat het ‘verschil’ te kunnen maken in het leven van mensen die onder erbarmelijke omstandigheden leven.
Onze kracht!? Alle opbrengsten uit giften, activiteiten, etc. komen 100% ten goede aan onze projecten, en dus aan hen die onze hulp zo hard nodig hebben.
Namens hen, dank voor uw steun!
Bart Reuvekamp -  voorzitter RHC

Geen opmerkingen:

Een reactie posten