zaterdag 26 oktober 2019

Onze burgemeester komt 7 november naar de Elshof!


Uitnodiging


Het bestuur van Plaatselijk Belang nodigt u uit voor de algemene ledenvergadering op donderdag 7 november om 20.00 uur in de Elshof.  
Aansluitend vindt er een kennismaking met onze nieuwe burgemeester plaats.
Agenda:
1.   Opening 
2.   Jaarverslag secretaris
    3.   Jaarverslag penningmeester
.   4.   Verslag kascommissie
    5.   Nieuwe leden kascommissie
    6.   Vooruitzicht
    7.   Rondvraag

Om ca 20.30 uur volgt dan de kennismaking van de bewoners van Wijthmen met de nieuwe burgemeester Peter Snijders.
We hopen dat vele inwoners van Wijthmen, Herfte en Zalné aanwezig zijn. Zowel leden als niet-leden van Plaatselijk Belang zijn van harte welkom.

Het bestuur van Plaatselijk Belang Wijthmen e.o.
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten