woensdag 2 oktober 2019

Boerenprotest, ook uit ons buitengebied

Laten we onze boeren een hart onder de riem steken:

#Boerenprotest
#no farmers no food 
#Trots op de boer! 

Voor een keer verlieten boeren uit heel het land hun erf, om op het Malieveld in Den Haag te protesteren tegen het overheidsbeleid. Om hun geluid te laten horen. Aan politici, aan activisten, aan iedereen die het maar horen wilde.  

Boeren voelen zich het afvoerputje van de samenleving. Het lijkt of de boeren de schuld krijgen van alle milieuproblemen en ze daarom ook allemaal moeten oplossen. Ze worden afgeschilderd als dierenmishandelaars en milieuvervuilers, vinden de boeren.
Volgens hen worden die beschuldigingen zelden onderbouwd. Zoals de manier waarop wordt bepaald hoeveel stikstof er in natuurgebieden neerslaat.

Menig boer had een bord met een tekst op de trekker bevestigd als:

 "Onze dieren vermoord, voor die hobby in Zandvoort"
"Zonder jonge boer in dit land, geen boodschappen in uw mand" 
"Onwetendheid van de politiek, is wat het leven van de boeren verziekt" 
"Steel niet ons brood, uit Stikstofnood!" 
"Nooit vergeten, boeren zorgen voor het eten"
"Alleen meten is weten, Stop de groene leugen" 

 

 

 

Wat willen de boeren met hun protest bereiken?

Ze willen in het algemeen meer erkenning voor het grote belang van de boeren voor de welstand van Nederland. Daarom doen ook vissers mee aan het protest. Zonder akkerbouwers, veeboeren en vissers komt er geen eten op tafel, is de belangrijkste boodschap.
Concreet hebben de organiserende partijen, verenigd in Agractie, de volgende punten geformuleerd:
  1. Geen gedwongen verdere inkrimping van de veestapel.
  2. Strikt onafhankelijke metingen van CO2 en stikstof door een onafhankelijke partij die door de gehele sector wordt ondersteund en geaccepteerd. Geen rekentools.
  3. Het beleid rondom gewasbeschermingsmiddelen moet gebaseerd zijn op wetenschappelijke feiten. Niet op aannames en emotie.
Daarnaast willen ze:
  1. De kloof tussen boer en burger verkleinen
  2. Balans in het maatschappelijke debat
  3. Een verenigde stem vanuit de agrarische sector laten horen
  4. Nederlandse boeren weer trots maken
  5. Positieve beïnvloeding van de politiek 
    De Diepmans klaar voor vertrek


Geen opmerkingen:

Een reactie posten