zaterdag 26 oktober 2019

de groeten van Hendrik


Hallo allemaole,

Het begunt allemaole weer mooi. Het was vriedagaomd en Fennigje en ik zollen iens lekker uut etten gaon bie de Molle. Het was machtig druk en d'r waar'n gien taofelties meer leug, dus mosse wie mar bie andre mense anschoef'n.
Ik kieke rond en zage twee alleraordigste dames an een taofeltie van vier personen zit'n, en vreuge an ze of wie d'r bie konden zitten? Tuurlik! Gien enkel probleem, want disse deernes zaag'n ok wéh det ai wat wollen etten, det ie bie mekare mossen anschoef'n.
Ik schoeve de stoel naor achter um Fennigje plaatse te laoten nem, en gunge d'r zelf teeg'n over zit'n.
En het waar'n echt alleraordigste deernen, want zie proat'n ok plat dus gien muulik gedoe in hoog Nederlands, maar zie kwaam'n dan ok uut Dalfsen. Het ienige was det ze een bettie klef waar'n, zie zaat'n de hele tied an mekare te frunniken, maar daor waar'n et deernes veur die doet det wéh meer.
Opiens viel mien oge op een affiche wat an de deure was eplakt. Potstoten! Ik probeer de deernes uut te leg'n wat of det noe was. Vlak veur old en nieuw is er een aomd dei kunnen potstoten. Iederiene kan met doen en ie hoeft niet te kunnen biljarten, want ie mutten biljarten met een deussie op de biljarttaofel. En ai dan pech hebt kump de balle in het deussie en dan mui mar zien hoe det ie det er uut kriegt. Altied een heel gedoe. En degene die det het langst vol hult, wint de pot!
Met det ik disse dinge an de deernes uut legge begint ze toch te lachen! Ik snappe d'r niks van! Fennigje werd een bettie rood um de snoete. Ik zegge nog det dit mar ien keer in het jaor is. En det het hele durp dan bie de Molle zit umme naor het potstoten te kieken. Iederiene kek er weer naor uut! Ie kunt ok prijzen winnen met het potstoten! En d'r bint veule meer keerls dan vrouleu die daor an met doet. De deernes begint nog harder te lachen en Fennigje begint mie teeg'n de scheene an te schuppen! Auw, ik kriege weer een schup van Fennigje. Wat noe dan toch? Fennigje kek mie kwaod an en ik vroage mie af wa'k verkeerd hebbe edaon.
Det werd mie uut elegd op de weg naor huus an. Disse deerns waar'n lesbiennes oftewel een scheldwoord is pot. En vanaf dét moment hef potstoten veur mie een hele andere betekenis ekreeg'n!

de groeten van Hendrik

Geen opmerkingen:

Een reactie posten