zondag 22 februari 2015

Jeugd ggz Dimence opent diagnostiekcentrum

Nieuwe mogelijkheid voorziet in behoefte aan snel en duidelijk advies
 
Jeugd ggz beschikt met ingang van  9 februari 2015
over een Diagnostiekcentrum.
 
Daarmee voorziet de jeugd-dochter van de Dimence Groep in een behoefte van ouders, kinderen, jongeren en verwijzers.  

 “Een snel en duidelijk advies is belangrijk”, stelt Judith de Heus. Zij is als  coördinator verbonden aan het Diagnostiekcentrum. “Als je denkt dat er iets is, dan wil je immers graag weten wat er aan de hand is, en vooral wat je er mee kunt  doen.”
 
 
Een diagnose is geen stempel maar een advies

 
Met het openen van het Diagnostiekcentrum, reageert Jeugd ggz  op de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten. Hanna Stolper, manager zorg van Jeugd ggz licht dat toe: “We richten ons op de behoefte van de burger, we hebben korte lijnen met huisartsen, sociale wijkteams en gezinscoaches   die ons kunnen inschakelen voor  advies. En dat gaat niet alleen over behandeling, maar ook over de eigen kracht van de cliënt en de mogelijkheden uit diens omgeving.”
Maar waarom een diagnostiekcentrum, want  wat heb je aan een diagnose?  Judith de Heus kan daar kort over zijn: ‘Een goede diagnose is geen stempel maar een advies over hoe je verder kunt; zelf, met hulp van anderen of door middel van behandeling”.
Een ander voordeel van het Diagnostiekcentrum is dat het slechts korte –en vaak helemaal geen-wachttijden kent. Ook is er een systeem waarbij verschillende onderzoeken en afspraken achter elkaar worden gepland. Judith de Heus: “Cliënten hoeven dus niet meer lang te wachten en vaak langs te komen. Dat is een enorm voordeel voor mensen die toch al veel aan hun hoofd hebben”.
 
Veel vormen van onderzoek
Het Diagnostiekcentrum doet onderzoek en advies bij kinderen en jongeren van 0-18 jaar in de regio’s Zwolle/Hardenberg, Deventer/Zutphen en Twente. Dat gebeurt waar mogelijk aan de hand van landelijke diagnostische ggz richtlijnen voor diagnostiek en behandeling.
Voorbeelden zijn onderzoek naar intelligentie,  hoe een kind denkt en dingen doet,  het ontwikkelingsniveau, het temperament of de vaardigheden van een kind, het karakter van een kind of psychiatrische stoornissen. Een bijzondere vorm is het onderzoek bij baby's en peuters en de gezinsdiagnostiek  -bijvoorbeeld hoe gezinsleden met elkaar omgaan-  en onderzoek binnen de omgeving  van het kind, bijvoorbeeld op school. Andere specialismen zijn handelingsgerichte of beschrijvende diagnostiek, eendagsdiagnostiek bij ADHD en autisme, diagnostiek bij vastgelopen behandelingen, herindicaties en second opinions.
 
Eigen kracht staat centraal
“We gaan uit van de vraag van de cliënt. Maar we doen tegelijkertijd een beroep op de mensen”, stelt De Heus. “Als Jeugd ggz geloven we in de eigen kracht van onze cliënten en hun omgeving. Ons advies heeft altijd een onderdeel over wat mensen zelf kunnen doen om beter te worden. En als het nodig is adviseren we natuurlijk de juiste behandeling.”
 
Een onderzoek  door het Diagnostiekcentrum kan worden aangevraagd door de huisarts, sociale wijkteams en gezinscoaches. Maar cliënten kunnen ook zichzelf aanmelden voor een onderzoek via de website of via (038) 4692500. Voor meer informatie zie www.jeugdggz.com/diagnostiekcentrum
 
Informatie voor de journalist: Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met de projectleider 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten