vrijdag 20 mei 2016

Afscheid van Dhr. Wim Schuurman

Na ruim 43 jaar werkzaam te zijn geweest in het basisonderwijs, waarvan 23 jaar als directeur van Oec. bs.  De Kubus in Wijthmen, neemt Wim Schuurman op 1 juli afscheid, om te gaan genieten van zijn welverdiende pensioen.
In zijn schoolloopbaan op De Kubus, kwam Wim als hoofd, met veel les gebonden taken in meervoudige combi’s op de oude locatie naast de Wijthmenerplas. Een oud gebouw, waar we met 99 kinderen op het hoogtepunt uitbarstten. Een prachtige locatie midden in de natuur.
De nieuwbouw, waarbij De Kubus onderdeel werd van Het Kulturhus, liet veel langer op zich wachten, dan verwacht. Wim stak er veel tijd en energie in om het voor de school, zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen. Met name met de eerst erg kleine speelplaats nam hij geen genoegen.
Het onderwijs veranderde in de loop van de jaren. Het hoofd werd directeur  en kreeg minder les gebonden taken. Van buitenaf kwam er steeds meer op de directie af. Toch gaf Wim nog veel meer uren les dan hij hoefde omdat dat in de organisatie beter uit kwam.
Hij zag heel veel leerlingen en ouders aan zich voorbijtrekken.  De laatste jaren zelfs weer oud leerlingen met kinderen.
Zijn collega’s  wisten hem vaak te strikken voor de geschiedenislessen, want daar wist hij erg veel van af. Het team had een goede directeur aan hem. Naast zijn directietaken zorgde hij vooral na het vertrek van Matthijs voor de koffie, de vuilnis, het vegen van de toegangswegen bij sneeuw, opruimen van bestellingen en heel veel andere dingen. Hij onderhield veel buitenschoolse contacten en gaf mede gestalte aan de Kerstsamenzang.
Hoeveel hij eigenlijk deed, viel ons pas op, toen hij in december 2014 door ziekte plotseling wegviel. Wim, die eigenlijk nooit ziek was!
Noodgedwongen moest hij een stap terug doen, maar dit schooljaar was hij gelukkig weer present! Hij ondersteunt de collega’s een aantal dagdelen en verder oefent hij al vast voor zijn pensioen.
Wim heeft gelukkig veel hobby’s en een brede interesse. Ook gaat hij zich toeleggen op koken!
Wij willen u, ouders, oud leerlingen en andere belangstellenden, graag in de gelegenheid stellen, om afscheid van Wim te nemen.
 Vrijdag 1 juli, 15:30 uur – 17:30 uur
Locatie: Oecumenische basisschool De Kubus, Erfgenamenweg 14a, Wijthmen

In verband met de organisatie willen wij graag weten met hoeveel personen u aanwezig bent.

U kunt zich aanmelden, liefst voor 20 juni.


per tel: 06-36117173.


Door inlevering van het strookje

Naam……………….……………………….komt/komen  met……..personen.


Het strookje kan in de brievenbus van school. Persoonlijk brengen mag natuurlijk ook!


Team. De Kubus

Geen opmerkingen:

Een reactie posten