dinsdag 3 mei 2016

Omgaan met dementie

Op dinsdag 17 mei van 19.30 tot 21.30 uur is het Alzheimer Café in Restaurant Urbana, Wipstrikkerallee 213 in Zwolle. Vanaf 19.00 uur is de zaal geopend.

Thema van deze avond is: "Omgaan met dementie". Han van der Mars, sociaal psychiatrisch verpleegkundige, is de gastspreker. Hij zal nader ingaan op communicatie, dagelijkse handelingen, deelname aan het sociaal verkeer en strategieën om de dagelijkse gang van zaken zo goed mogelijk voort te blijven zetten. Ook is er uiteraard ruimte voor uw eigen vragen. De avond is bedoeld voor iedereen die betrokken of geïnteresseerd is in dementie.

Van harte welkom!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten