vrijdag 20 mei 2016

Er wordt té hard gereden op de Herfterlaan en KuyerhuislaanEr wordt té hard gereden op de Herfterlaan en Kuyerhuislaan 
Dat is de conclusie welke te lezen is in de memo van het Expertisecentrum, ruimtelijke planvorming van de gemeente.


Naar aanleiding van klachten uit de buurt heeft er in de periode van september 2015 tot medio december 2015 op drie verschillende plekken aan de Herfterlaan een zogenaamde smiley gehangen.
Dit is een digitaal bord dat met een rood, oranje of groen gezichtje aangeeft of iemand zich aan de maximumsnelheid heeft gehouden. Primair is dit instrument bedoeld om mensen te attenderen op hun snelheid (ten opzichte van de maximumsnelheid) en hiermee bewustwording en gewenst gedrag te stimuleren. De smiley registreert ook de gereden
snelheden. Hieruit kan informatie gehaald worden  over gemiddelde snelheid e.d.

 
De gegevens die de smiley meet hebben niet alleen betrekking op de motorvoertuigen. Ook zit er (vanaf een vooraf ingestelde ondergrens voor de snelheid) informatie in van snelheden van o.a. ( brom-)fietsers en landbouwvoertuigen. De cijfers in deze notitie geven dan ook slechts een indicatie, want u zult begrijpen dat de fietsers de gemiddelde snelheid flink onderuit halen.V85
De Herfterlaan is een erftoegangsweg buiten de bebouwde kom, er is een maximumsnelheid van 60 km/u toegestaan.
Bij de snelheidsanalyse wordt vaak gekeken naar de V85. V85 is de snelheid die door 85% van de automobilisten niet wordt overschreden. De V85-regel is een eenvoudige methode om te concluderen of een snelheidslimiet overeenstemt met de weg en zijn omgeving. Deze regel weerspiegelt de snelheid die een ruime meerderheid van automobilisten als redelijk en veilig beschouwt.

Er is op drie locaties gemeten:
1. Herfterlaan t.h.v. ijsbaan, richting Wezo        (2-9-2015 t/m 30-10-2015);
2. Herfterlaan vanaf Oude Dalfserweg richting Ambelt 
                                                                     (30-10-2015 t/m 17-11-2015;
3. Herfterlaan vanaf Wezo richting Ambelt         (17-11-2015 tot 17-12-2015).


Hieronder een overzicht met per locatie de V85, de hoogst gemeten snelheid en de gemiddelde snelheid.


*Deze cijfers zijn indicatief en hebben gezien de meetmethode (smiley) niet alleen betrekking op de motorvoertuigen.

Voor een weg met een maximumsnelheid van 60km/u is de V85 die in de tabel staat aangegeven iets aan de hoge kant en daarmee aanvaardbaar, geeft het rapport weer. Uitschieters in snelheid zijn waargenomen.


Onbekend is het aandeel landbouwvoertuigen of (brom-)fietsers dat in bovenstaande cijfers zit. Maar als buurtbewoners weten we dat dit ook een flink onderdeel is van de gemeten objecten. De Ambelt genereert veel fietsers en de agrariërs en loonwerkbedrijven het landbouwverkeer.In werkelijkheid zal de V85 - wanneer alleen motorvoertuigen zouden zijn gemeten – wat hoger liggen. Het expertisecentrum kan echter niet herleiden hoeveel hoger omdat we niet uit het basismateriaal kunnen herleiden wat per categorie de geregistreerde snelheden zijn. Wel is aannemelijk dat de gereden snelheden van 60 km/uu of hoger van motorvoertuigen zijn.

Meetpunt 1: Herfterlaan t.h.v. ijsbaan, richting Wezo
Gemiddeld hebben we hier circa 1900 voertuigen geregistreerd per etmaal. De drukste dagen waren de woensdag en de donderdag. Het hardst werd er gereden in de avondspits en aan het eind van de avond. De avondspits is het drukste moment van de dag. Ook rond 8.00 uur en 14.00 uur zagen we wat pieken in het verkeersaanbod.
De snelheid van alle geregistreerde voertuigen lag bij circa 20% hoger dan 60 km uur (circa 380) en bij circa 4% hoger dan 70 km/uur (circa 80 maal geregistreerd).

Meetpunt 2 Herfterlaan vanaf Oude Dalfserweg richting Ambelt
Hier is veel overlast van sluipverkeer wat komt vanaf Dalfsen / Hoonhorst.
Ook hier is vanuit de buurt aangegeven dat de verwachting is dat dit sluipverkeer alleen maar gaat toenemen zodra de werkzaamheden beginnen met de N35.
Gemiddeld zijn hier per etmaal ca 800 voertuigen geregistreerd, waarvan ca 20% harder reed dan 60 km/uur (160) en ca 5% 70 km/uur of hoger (40). Hier zijn de ochtenden het drukst, met name op maandag en dinsdag tussen 8 en 9 uur.;

grafiek van de snelheden.
Meetpunt 3: Herfterlaan vanaf Wezo richting Ambelt
Een erg druk gedeelte, wat vooral in de winter gevaarlijke situaties oplevert wanneer kinderen van de Ambelt hier rijden met slechte of geen verlichting.
Gemiddeld hebben we hier circa 1700 voertuigen geregistreerd per etmaal. Op deze meetlocatie heeft ca 78% zich aan de maximumsnelheid van 60 km/uur gehouden (ca 375 per etmaal) en 8% reed 70 km/uur of harder en 5% reed 80 km/uur of hoger (85) (!!!)
Op zaterdag was de V85 het hoogst. ’s Ochtends is het hier het drukst rond 8 en 9 uur en de drukste dagen zijn dinsdag en donderdag.

Conclusie van het expertisecentrum.
Voor een weg met een maximumsnelheid van 60km/u is de V85 zoals bepaald op basis van de registraties met de smiley aanvaardbaar. De V85 zal feitelijk wat hoger liggen omdat er niet alleen motorvoertuigen geregistreerd zijn. De cijfers geven dus alleen een indicatie.
Gezien het aantal registraties van 60 km/uur of hoger kan wel worden vastgesteld dat er regelmatig te hard gereden wordt op de Herfterlaan. Dit geldt voor alle drie de meetlocaties.

Note Redactie.
Bij een snelheidsonderzoek, nog niet zo lang geleden op de dijk bij Marle, bleek overigens dat de buurtbewoners zelf, te vaak te hard rijden. Is wel logisch, want deze wegen kunnen wel gedroomd worden, dus des te groter het gevaar! met al die zijwegen.
Bij navraag eind april, was er nog niets bekend wat de Gemeente Zwolle, met de gegevens gaat doen. Allereerst zullen verkeersmaatregelen bedacht moeten worden. Als men al verkeersmaatregelen gaat nemen dan vinden deze niet eerder plaats, dan wanneer de weg aan onderhoud toe is. (financiële kwestie)
Daarnaast moet men natuurlijk rekening houden dat deze wegen ook veel gebruikt worden door landbouwverkeer (groot en breed). Er kan dus maar niet zo een wegversmalling gelegd worden. Dus enige duidelijkheid
wat die verkeersmaatregelen zouden kunnen worden, is er niet. Door het expertisecentrum wordt de zorg meegenomen, van het toenemend sluipverkeer en de verwachte verkeersdrukte ivm de werkzaamheden aan de N35.

Wel wordt aangegeven dat u als buurtbewoner van harte welkom bent, om mee te denken. Alle goede ideeën zijn welkom.


Wijkbeheerder, Ben Scherluit
of mevrouw Joke Vulkers
(038) 498 4053
of natuurlijk onze redactie.


Marianne ten Klooster

Geen opmerkingen:

Een reactie posten