woensdag 13 juni 2018

Vooraankondiging startbijeenkomst verlegging Kroesenallee en herinrichtings-mogelijkheden
De gemeente Zwolle organiseert op woensdagavond 4 juli een startbijeenkomst over de inpassingsstudie verlegging Kroesenallee en over de herinrichtings-mogelijkheden voor het deel Heinoseweg dat naar de gemeente Zwolle overkomt.
Deze bijeenkomst vindt plaats in het Kulturhus, Erfgenamenweg 14 en begint om 19.30 uur.


Aanleiding.
De verlegging van de N 35 is voor een groot deel klaar en dat betekent dat het oude deel van de Heinoseweg naar de gemeente over komt. Voor een goede inpassing van de weg zijn op verschillende plekken aanpassingen nodig.  Daarnaast heeft de gemeenteraad eind april ingestemd met het doen van een inpassingstudie naar de mogelijke verlegging van de Kroesenallee.
Reden voor de gemeente om met u als inwoners van Wijthmen in gesprek te gaan over:
1.     Heeft u ideeën voor de herinrichting van de verschillende weggedeelten? Zo ja, laat ze ons weten.
2.     Welke eventuele knelpunten zou u daarbij graag opgelost zien.

De avond bestaat uit twee delen.
1.     Een kort plenair deel waarin de aanleiding, de werkwijze, randvoorwaarden en globale planning verder zullen worden toegelicht en u in de gelegenheid wordt gesteld vragen te stellen.
2.     Een vrij en meer individueel deel waarin u per deelgebied uw eigen ideeën kenbaar kunt maken en specifieke knelpunten kunt benoemen. Dit deel heeft meer het karakter van een ‘rondloopsessie’ waarbij er plattegronden beschikbaar zijn waarop u uw ideeën/droombeelden en huidige knelpunten kunt aangeven.
Op basis van uw input gaan de gemeentelijke ontwerpers aan de slag met het uitdenken van mogelijke herinrichtingsplannen.

Inpassingstudie verlegging Kroesenallee
Voor de direct betrokkenen bij de mogelijke verlegging van de Kroesenallee wordt die
avond na het plenaire deel, in een aparte ruimte een werksessie gehouden over de consequenties ervan: wat zijn voor de betrokkenen belangrijke aandachtspunten, waar dient rekening mee gehouden te worden.
Deze groep wordt ook bij de verdere uitwerking betrokken.

Meedenkers gevraagd.
Op basis van uw inbreng tijdens de avond gaan we samen met een meedenkgroep een mogelijke herinrichtingsplan voor de oude Heinoseweg uitwerken. Tijdens de bijeenkomst kunt u zich aanmelden voor deze  meedenkgroep. De meedenkgroep zal bestaan uit twee leden per deelgebied aangevuld met een vertegenwoordiging van Plaatselijk Belang en de Wijthmense Ontwikkelingsmaatschappij (WOM).

We streven ernaar eind 2018 u duidelijkheid te kunnen bieden over de herinrichtings-plannen.
Graag tot ziens op 4 juli.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten