dinsdag 20 juni 2023

Gemeente Zwolle en Zilveren Kruis slaan bruggen met WachtKracht

 WachtKracht in Zwolle, initiatief van WerV (Dimence Groep), Prisma Psychologie en PsyQ, wordt twee jaar gezamenlijk gefinancierd door de gemeente Zwolle en SAG, een innovatiestichting van Zilveren Kruis. Mensen die wachten op een ggz-behandeling krijgen bij WachtKracht de mogelijkheid om alvast in gesprek te gaan met een cliëntondersteuner vanuit het sociaalwerk. Samen pakken zij dagelijkse problemen aan zoals in de financiën of als het gaat om eenzaamheid. Door zo een brug te slaan tussen zorg en samenleving tijdens de wachttijd voor behandeling blijkt dat verergering van de problematiek voorkomen wordt.

Unieke financiering

Initiatiefnemers van WerV, Prisma Psychologie en PsyQ begonnen allen individueel aan plannen om iets aan de negatieve effecten van lange wachttijden te doen. Door hun plannen, krachten en kennis te bundelen is WachtKracht ontstaan. WachtKracht kijkt tijdens een kennismakingsgesprek samen met mensen tegen welke problemen zij aanlopen in het dagelijks leven. Denk hierbij aan problemen op het gebied van financiën, wonen, sociale relaties en eenzaamheid. De gemeente Zwolle en Zilveren Kruis willen samen met de zorgaanbieders de druk op de zorg graag verkleinen. Zij hebben er vertrouwen in dat brug tussen de zorg en de samenleving kan leiden tot minder aanvragen voor een ggz-behandeling. Dit resulteerde in een unieke gezamenlijke financiering voor WachtKracht Zwolle. Met positieve gevolgen voor de wachttijden binnen de ggz.

Kortere wachtlijsten

Door WachtKracht in te zetten vóór de intake voor behandeling in de ggz wordt alvast gewerkt aan persoonlijk, functioneel en maatschappelijk herstel.

Annemarie van der Kolk (manager van WerV): “We hopen hiermee te bereiken dat mensen een meer stabiele leefsituatie ervaren gedurende de periode op de wachtlijst.  Daarnaast verwachten we dat door de geboden ondersteuning de behandeling sneller zal verlopen of dat iemand geholpen is met een minder zware behandeling. Dit zorgt dan weer voor kortere wachttijden.”

De initiatiefnemers van WachtKracht zien nu al vele positieve effecten. Wachttijden voor sommige teams worden korter, de behandeling van cliënten kan vaak korter en mensen voelen zich erg geholpen door dat zij hun verhaal kwijt kunnen. Mensen ervaren de tijd tot de behandeling vaak niet meer als loze tijd.

Media aandacht

Journalist Ingrid Stijkel van de Stentor publiceerde onlangs een artikel over WachtKracht. Daarin gaf ervaringskundige Fleur Lansmeer aan, dat ze denkt dat als er in die wachtperiode aandacht voor haar sociale problemen waren geweest, zoals het rond krijgen van de financiële huishouding en het dreigende verlies van woonruimte, de behandeling korter zou zijn geweest.  Klik hier voor het hele artikel 


WachtKracht is niet bedoeld voor cliënten in een crisissituatie. Wanneer daarvan sprake is, moet een client contact opnemen met zijn of haar eigen huisarts of dienstdoende huisarts.

 Info voor de pers

Voor vragen kunt u contact opnemen met Vivian Harmsen, communicatiemedewerker Dimence,
06 51864906, v.harmsen@dimence.nl

Meer weten

Meer informatie over WachtKracht is te vinden op:

https://www.WerVdg.nl/het-verkorten-van-de-wachtlijsttijd-en-het-vergroten-van-eigen-kracht-terwijl-je-wacht.

https://www.psyq.nl/actueel/-/1302791/gezien-gehoord-en-gesteund-door-pilot-krachtig-wachten-in-zwolle

10022023-Prisma-Nieuwsbericht-krachtig-wachten.pdf (prismapsychologie.nl)Geen opmerkingen:

Een reactie posten