woensdag 6 november 2013

Uit de voetbalbestuurskamer

Afgelopen 31 oktober is de Algemene ledenvergadering geweest. Er waren zo’n 60 leden en 25 leden hadden zich afgemeld. De terugblikken op het afgelopen seizoen waren goed informerend en gaven een goed beeld wat er in het afgelopen seizoen op voetbalgebied door jeugd en senioren is gepresteerd. 


De penningmeester gaf een duidelijk overzicht van de financiën en geconcludeerd kan dan ook worden dat de VV Wijthmen een gezonde vereniging is op zowel financieel, voetbal en sociaal gebied. Ook de overzichten van de activiteitencommissie en de sponsorcommissie gaven een goed beeld en dragen bij aan deze gezonde vereniging.Er waren 2 bestuursleden aftredend en niet herkiesbaar. Dit waren Clarinus Selles (secretaris) en Jerry Fidder (algemeen bestuurslid). Door verschuivingen in het zittende bestuur en twee nieuwe bestuursleden hebben we dit kunnen oplossen. Het nieuwe bestuur is nu:


  • Frans Kerkum (voorzitter)
  • Dennis Ophoff (penningmeester)
  • Jacqueline Noordman (secretaris)
  • Jan Schrijver (bestuurslid seniorzaken en wedstrijdsecretariaat)
  • Jim Brinkhof (bestuurslid jeugdzaken, voorzitter jeugdbestuur)
  • Freddy Ruiterkamp (algemeen bestuurslid, materiaal)
  • Alfred Meiberg (algemeen bestuurslid, materiaal)Angeli Poppe en Gerard Reins namen afscheid van het jeugdbestuur. Daarmee is gelijk een zorgpunt aan de orde. Op dit moment bestaat het jeugdbestuur uit Jim Brinkhof en Mark Schonewille (sinds kort toegetreden tot het jeugdbestuur), maar zij hebben echt hulp nodig, want met zijn tweeën kunnen zij alleen de lopende zaken afhandelen. Dus heb je interesse en wil je Jim, Mark en de vv Wijthmen helpen meldt je dan bij Jim of één van de andere bestuursleden. De jeugd heeft de toekomst, maar daar moet dan wel een goede basis voor zijn. Daar moeten wij dus met zijn allen hard aan werken.Wanneer deze “Uit de bestuurskamer” in de Elshofbode staat is hopelijk de veldverlichting van het tweede veld een feit. Er zijn regels opgesteld waaraan iedereen zich te houden heeft. Deze regels komen op de website te staan en zijn uiteraard op verzoek verkrijgbaar. Een must voor leiders en trainers.Datums om te onthouden: 14 december de kerstmarkt, 4 januari de nieuwjaarsreceptie en op 11 januari de Wijthmenerplasloop, waarvoor de voorbereidingen alweer in volle gang zijn.Voetbal met respect en veel plezier tijdens de wedstrijden.Frans Kerkum.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten