zaterdag 23 januari 2016

Variantkeuze spoorverdubbeling Zwolle-Herfte, tunnel Herfte


/ Nieuwsbericht


Het Bestuurlijk Overleg Spoor Noord-Nederland (Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, de gemeente Zwolle en ProRail) heeft een integraal advies aan de Staatssecretaris van IenM uitgebracht over de variantkeuze met betrekking tot Zwolle-Herfte. In het overleg is unaniem gekozen voor een dive-under bij Herfte (variant 3). 


Naast de keuze voor de dive-under bij Herfte is met betrekking tot het RGS-opstelterrein gekozen voor de uitgebreide variant met volledige folie-afdichting in verband met drinkwaterbescherming. Verder is met de regio afgesproken om de perronkap op spoor 15/16 in Zwolle alsnog te realiseren indien bij de afronding van het spoorverdubbelingsproject voldoende financiële ruimte over is.

Vervolg

De vervolgprocedure is dat het ministerie zo spoedig mogelijk de tracé-procedure afrondt, waarna de realisatie van de spoorverdubbeling tussen Zwolle en Herfte kan starten. Om te kunnen starten wordt volgens de huidige inzichten in het eerste kwartaal van 2016 het ontwerp-tracébesluit vastgesteld en in het vierde kwartaal van 2016 het tracébesluit.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten