zondag 24 mei 2020

Bouw aan de nieuwe spoortunnel, laatste update

Vanaf 28 april zal NoorderSpoort starten met de bouw van de duiker over de watergang ten noorden van het spoor bij de kruising Herfterlaan. Over deze duiker wordt later de toegangsweg naar de nieuwe Dive-Under gerealiseerd.

De bouw van de duiker duurt in totaal circa 6 weken en bestaat uit verschillende fases. Sommigen van de buurtbewoners zullen mogelijk overlast ervaren van de werkzaamheden als gevolg van:

Voor het maken van beschoeiing langs de duiker worden damwanden ingetrild, deze damwanden garanderen de stabiliteit van de watergang aan weerszijden van de duiker. Het intrillen van damwanden zal zorgen voor geluid- en trillingsoverlast. Het plaatsen van de damwanden gebeurde op donderdag 14 mei.

Om de damwanden en de heistelling aan te voeren was groot transport nodig. Deze transporten konden niet via de zuidkant (bouwterrein en bouwweg) aangevoerd worden. Deze werden via de Herfterlaan vanaf de Ceintuurbaan aangevoerd.

Het inbouwen van de duiker gebeurt op 3 juni. Ook hiervoor zijn enkele transporten nodig over de Ceintuurbaan – Herfterlaan. Ter plaatse van de inrit naar het werkterrein zullen verkeersregelaars de transporten begeleiden.


 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten