woensdag 26 oktober 2022

Uitnodiging algemene ledenvergadering IJsbaan HWZ

 

UITNODIGING:

Algemene ledenvergadering IJsbaan HWZ op dinsdag 29 november 2022, aanvang 20.00 uur.

Locatie: kantine IJsbaan, Kuyerhuislaan 8a, 8025 AS Zwolle. 

Agenda:

 

1. Opening

2. Notulen vorige vergadering

3. Stand van zaken penningmeester, kascontrole, 2e penningmeester

4. Ingekomen stukken

5. Mededelingen

6. Aftreden bestuurslid

7. Verkiesbaar stellen secretaris, huidige secretaris is        herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen zich tot tien minuten voor aanvang van de vergadering melden

8. Toegangsprijzen, contributieprijzen e.d.

9. Werkzaamheden: opknappen/vervangen

10. Rondvraag

11. Sluiting

Geen opmerkingen:

Een reactie posten