donderdag 1 mei 2014

Keukentafelgesprekken volop aan de gang

Sinds enkele weken zijn Annet Uijttewaal (wijkverpleegkundige) en Marion Tolhuis (wijkondersteuner) begonnen met de 'keukentafelgesprekken'. In deze gesprekken van een uur, individueel of per echtpaar, gaan zij ieder apart met de 65-plussers in het dorp in gesprek over eventuele zorgvragen. De mensen ontvangen hiervoor circa een week vantevoren een uitnodiging.
Het is nog te vroeg om eenduidige conclusies te trekken over de uitkomsten van de gesprekken, maar in het algemeen wordt de aanwezigheid van het wijkteam als zeer gerustellend ervaren. Het veiligheidsgevoel wordt klaarblijkelijk versterkt door de wetenschap bij wie men -indien nodig- kan aankloppen met een zorgvraag.


Van de vervoersvoorziening wordt nog maar weinig gebruik gemaakt. De meeste mensen rijden nog zelf of kunnen een beroep doen op familie, buren of vrienden. In elk geval staat een groep van ca. 15 vrijwilligers klaar om u te rijden, indien gewenst. Deze dorpsgenoten gaven gehoor aan de oproep om de personenbus te rijden of beschikbaar te zijn voor ander vrijwilligerswerk.


Langzaam maar zeker wordt ook steeds meer aandacht besteed aan het welzijnaspect voor ouderen. Zo zal binnenkort een theateroptreden in het Kulturhus worden gehouden. Samenwerking met Theater Odeon/De Spiegel en Driezorg heeft geresulteerd in een theatertour voor ouderen op een aantal plaatsen in de stad. Ook Wijthmen zal daarbij worden aangedaan. De precieze gegevens waren bij het ter perse gaan van deze Elshofbode nog niet bekend, maar er wordt gedacht aan een woensdagmiddag begin juni in het Kulturhus. We zullen u tijdig  informeren.


Voor zorg- of andere vragen, de vervoersdienst of het verzoek om een gesprek met wijkverpleegkundige of dorpsondersteuner kunt u tussen 8.30 en 16.00 uur bellen met het wijkteam. 


Het algemene telefoonnummer is 06 22 60 60 73. 
Wijkverpleegkundige Annet Uijttewaal is bereikbaar op 06 13 13 57 63 en Marion Tolhuis op 038 49 83 230.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten