zondag 13 september 2020

Up-date dive under

Beste allemaal,

 

Hopelijk hebben jullie mooie zomermaanden en zijn jullie in goede gezondheid.

Helaas is fysiek afspreken in een grotere groep nog steeds lastig in deze coronatijd, vandaar weer een digitale update over de werkzaamheden bij de Dive-Under.

 

In de bijlagen zien jullie een paar mooie luchtfoto’s van het werk aan de Dive-Under. De werkzaamheden lopen volgens planning en zoals jullie zien vorderen deze gestaag. Aan de westzijde van de tunnel zijn inmiddels de betonnen vloeren aangebracht en is men bezig met het maken van de betonnen wanden. Begin september wordt gestart met de vloeren en wanden van de toerit van de tunnel aan de oostzijde. Ook wordt hierbij weer bemaling toegepast zoals in een eerdere update al aangegeven, dit betekent dat we de grondwaterstand weer kunstmatig plaatselijk omlaag brengen om het werk droog uit te kunnen voeren. De peilbuizen en grondwaterstanden in de omgeving worden continu gemonitord, tot op heden gedragen de grondwaterstanden zich zoals voorspeld en zien we geen verrassende dingen.

 

Medio oktober wordt het dek van het ‘Viaduct Selhorstpad’ gerealiseerd, het viaduct dat over de Dive-Under heen loopt (KW14 in onderstaande afbeelding) en de ontsluiting zal worden voor de bewoners ten zuiden van de Dive-Under. Verder hebben jullie vast gezien dat we zijn gestart met het maken van de nieuwe spoorbaan langs de Herfterlaan.


Het spoor komt hier iets meer naar binnen te liggen, zodat deze aansluit op de Dive-Under.

Volgend jaar gaan er diverse activiteiten plaatsvinden in Herfte waar jullie als omwonenden mogelijk hinder van ervaren. Dit komt onder andere doordat de bestaande overwegen aangepast moeten worden en de sporen worden verlegd. Ook moeten de oude sporen na ingebruikname van de nieuwe sporen verwijderd worden. Eind dit jaar/begin volgend jaar zullen we weer een informatiebijeenkomst (hopelijk fysiek, en anders digitaal) organiseren waarbij we jullie uitgebreid bijpraten over de werkzaamheden die er in 2021 aankomen. Tot die tijd houden we jullie op deze wijze op de hoogte.

 

Mochten er op dit moment nog vragen zijn dan hoor ik die natuurlijk graag.

Alvast een fijn weekend gewenst!

 

 

 

Hartelijke groet,

 

Maaike van den Brink

Omgevingsmanager
Geen opmerkingen:

Een reactie posten