woensdag 20 april 2022

Prettig ouder worden in Wijthmen


Eind 2021 is er een onderzoek onder senioren gedaan in Wijthmen. Ruim veertig dorpsgenoten hebben daarvoor een vragenlijst ingevuld. We willen iedereen die de moeite heeft genomen deze lijst in te vullen daarvoor nogmaals bedanken.
Het onderzoek:
Het onderzoek was ingevuld door 17 mannen en 22 vrouwen in de leeftijd van 65 tot 99 jaar. Waarvan 62,5 % samen woont met een partner. De andere deelnemers zijn alleen gaand. Zeven mensen willen zeker gaan wonen in de nieuwbouw bij de Elshof, 14 weten dit nog niet zeker. Gevraagd naar welke activiteiten men wil in de Elshof kwam naar voren dat er met name behoefte is aan moment waarop men in de Elshof binnen kan lopen voor een bak koffie en een gezellig praatje. 

Dit willen de senioren het liefst door de week op een middag. Van de senioren geven 8 aan ook belangstelling te hebben om samen te eten en 9 geven aan hier misschien gebruik van te maken.

Wat gaat er nu gebeuren?
De uitkomsten van het onderzoek zijn besproken met de Stichting Ouderenzorg Wijthmen (SOW) en er is een gesprek met een aantal senio-ren uit Wijthmen in de Elshof geweest. Hier werd bevestigd dat ook onder deze senioren was animo is voor een vrije inloop in de Elshof. 

Een vast moment waar men elkaar kan ontmoeten, een kop koffie kan drinken en bij kan praten. Probleem bleek te zijn dat de Elshof via de Erfgemanenweg toch slecht te bereiken is met bijv. een scootmobiel. Hierop werd bedacht dat het pad achter de Elshof verbreed zou kunnen worden. Zo dat de Elshof toch goed en veilig te bereiken is. De werkgroep ‘Wonen met zorg’ heeft dit punt inmiddels heeft opgepakt.

Eén van de andere doelen van het onderzoek was om te kijken of er belangstelling is voor een nieuwe activiteit voor senioren: ‘Bij ons thuis’. Gebleken is dat er mensen zijn die belangstelling hebben voor deze activiteit. Deze activiteit richt zich meer op senioren die om verschillende redenen graag iedere week in een kleine groep samen komen.
Wat is ‘Bij ons thuis’?
‘Bij ons thuis’ brengt senioren in contact met buurtgenoten, die hen in hun huis willen ontvangen voor een gezellige tijd.
Een ‘gastvrije’ buurtgenoot ontvangt één keer per week maximaal 4 mensen. Samen worden activiteiten gedaan die passen bij de interesses van de deelnemers. Koffiedrinken, een spelletje, handwerken, computeren, wandelen, koken, enz.


De ‘gastvrije’ buurtgenoot wordt gescreend, begeleid en opgeleid (EHBO en kennis van de ouder wordende mens) vanuit ‘Bij ons thuis’. De deelnemers betalen € 18,75 per maand, voor de consumpties en ondersteuning van de ‘gastvrije’ buurtgenoot.
Lijkt het u leuk om een aantal senioren thuis te ontvangen? Of wilt u als oudere meedoen? Dan kunt u contact opnemen met Henrieke of Linda van Bij ons thuis. We maken dan een afspraak om kennis te maken en te kijken welke interesses u heeft.


Henrieke Boeve (06 48 92 41 98) en
Linda Meijer (06 39 13 34 94) of
e-mail naar info.bijonsthuis@gmail.com 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten