woensdag 20 april 2022

Jerommeke

De reactie van Pieter

De redactie kondigde in de laatste Elshofbode aan dat er nog eenmaal gereageerd mocht worden op Jerommeke, die Pieter blijkt te zijn. Dat laatste “wist iedereen al” maar hij koos er zelf voor om zijn eerste bijdrage te voorzien van het onderschrift “naam en adres bekend bij de redactie”. Daar had natuurlijk moeten staan “bekend bij iedereen”.
Pieter en ik delen veel frustraties die hij opschrijft over het proces rond woningbouw in Wijthmen. We verschillen ook in perspectief. Hij kiest ervoor “de strijd niet meer aan te gaan”. Dan sta je dus bewust aan de zijlijn. Kies dan ook niet voor kritiek op anderen, is mijn advies.
Ik kies ervoor om me te blijven inzetten voor extra woningen in Wijthmen. Om het dorp toekomst te geven. Het brengt ons samen niet verder als we volstaan met het deponeren van schuld of het bagatelliseren van een dorpsproces.
Een inhoudelijke reactie voegt niets meer toe aan hetgeen geschreven is. Ik probeer vanuit mijn positie, samen met Plaatselijk Belang, bewoners te bewegen mee te denken en mee te praten over die toekomst. Het zou mooi zijn als de waarde van zo’n dorpsgesprek niet verloren gaat door er een discussie over frustraties van te maken in de Elshofbode.


Janco Cnossen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten