vrijdag 27 oktober 2023

De razende reporter......

 Eko Huisman aan het woord

‘Laat het dorp het dorp blijven!’.

Voor dit interview ben ik op bezoek geweest bij Eko Huisman. Hij woont in een prachtig wit huis aan de Hoekserflaan naast de Wijthmenerplas. Na 11 jaar voorzitterschap heeft hij de voorzittershamer van Plaatselijk Belang doorgegeven aan Coen Bongers. Tijd voor een leuk gesprek.Vertel eens iets over jezelf!

Ik ben gepensioneerd dierenarts. In 2010 ben ik gestopt met werken. Omdat ik iets om handen wilde hebben, zijn we begonnen met de bouw van ons huis. Daarvoor woonde ik in Zwolle Zuid. In mijn vrije tijd roei ik regelmatig, speel ik dwarsfluit in een orkest en ben lid van een gezellige ‘oude-mannenclub’. Daarnaast ben ik druk met mijn kleinkinderen en veel buiten met mijn hond.

Je bent dus 11 jaar voorzitter geweest. Hoe is dat ontstaan?

Als nieuwe inwoner van Wijthmen kwam Plaatselijk Belang op bezoek om ons welkom te heten. Ze gaven aan altijd op zoek te zijn naar ondersteuning. Toen Thera Hulsman stopte als voorzitter heeft ze mij gevraagd om het stokje over te nemen. Gezien mijn bestuurlijke ervaring, wens om snel onderdeel te worden van de gemeenschap en mensen te leren kennen, heb ik ja gezegd.

Hoe was jij als voorzitter en wat heb je zoal gedaan?

Voorop stond mijn taak om het dorpse karakter van Wijthmen te behouden. Ik heb geprobeerd zoveel mogelijk mensen te betrekken bij veranderingen en draagvlak te creëren.

Veel luisteren naar ideeën van inwoners van Wijthmen. Op deze manier krijg en houd je feeling met het dorp. Daarvoor hebben we bijvoorbeeld ook het bestuur uitgebreid. Het lastige was dat men deze aanpak niet gewend was. In mijn laatste gesprek met Gerdien Rots (wethouder gemeente Zwolle) gaf ze aan dat ons dorp een dorp moet blijven. Missie geslaagd!

Leuk om te vertellen is dat ik met het hoofd van de school een bibliotheek het geprobeerd te openen. Dat is helaas mislukt. Waarom? Omdat er in Wijthmen niet zo veel gelezen wordt (lacht…). Ik ben ook druk geweest met het dorpsplan. Met de nieuwbouw hebben het Stichtingsbestuur en Ouderenzorg zich vooral veel mee bemoeid. Ik heb meegedacht. Als laatste heb ik in namens Plaatselijk Belang in het Zwolse Wijkplatform gezeten. Hier worden burgers gehoord door het gemeentebestuur. We hebben veel succes bereikt, daar ben ik trots op. Het contact met de gemeente is sowieso wel positief. De wijkmanager Hanneke Valkeman doet het goed. De uitdaging is om deze relatie goed te houden.
Hoe is de samenwerking binnen Wijthmen?

Er moet meer samengewerkt worden in het dorp. De activiteiten van de stichting en Plaatselijk Belang lopen vaak door elkaar heen. Ook is het niet altijd duidelijk wie wat doet. Door meer samen op te trekken, vorm je een sterker geheel en heb je meer slagkracht. De basis ligt er.

Wat gun je Wijthmen?

Dat het dorp het dorp blijft! Ik hoop dat de bewoners van de nieuwbouw goed integreren. En dat de en de samenhang blijft.

Waar kijk je met plezier op terug?

Dat is niet zo moeilijk. De bestuursvergaderingen! Na een uurtje vergaderen gingen we altijd aan de borrel. Vaak tot ver na middernacht! Ook als we tijdens de vergadering harde noten gekraakt moesten worden en er fel gediscussieerd werd.

Eko bedankt!

Vind je dat iemand een bezoekje van mij verdiend? Laat het weten (elshofbode@gmail.com

of 06-26969222). Raoul Veldink, de razende reporter.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten