vrijdag 27 oktober 2023

Ledenvergadering IJsbaanvereniging H.W.Z. (Herfte,Wijthmen, Zalné) 14 nov


Datum: dinsdag 14 november 2023, om 20.00 uur

Locatie: kantine ijsbaan Kuyerhuislaan

 

Agenda:

1. Opening

2. Notulen vorige vergadering

3. Stand van zaken penningmeester,  kascontrole, 2e penningmeester

4. Ingekomen stukken

5. Mededelingen:

6. Aftreden bestuurslid

7. Verkiesbaar stellen penningmeester, huidige penningmeester is herkiesbaar

8. Toegangsprijzen, contributieprijzen e.d.

9. Werkzaamheden:

10. Rondvraag

11. Sluiting

 

Opmerking bij punt 7.

 

De functie van penningmeester is verkiesbaar. Belangstellenden kunnen zich tot uiterlijk 15 minuten voor de leden vergadering opgeven bij de voorzitter, voor het vervullen van de functie. In de vergadering zal hier dan over gestemd worden.

 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten