zondag 13 april 2014

Sociaal wijkteam in Wijthmen van start gegaan!!!Wijthmen heeft het eerste sociaal wijkteam in de gemeente Zwolle. 

Wijkverpleegkundige Annet Uijttewaal van Zorginstelling Driezorg en Marion Tolhuis, door de gemeente ingezet als dorpsondersteuner, zijn op 1 april met hun werkzaamheden in Wijthmen begonnen. Daarnaast ging op dezelfde dag Wijthmens eigen personenbus rijden voor inwoners met een zorgvraag (ook rolstoelvervoer) en zette het dienstenteam van vrijwilligers de eerste stappen.  


Elke dinsdag- en donderdagochtend zijn Annet en/of Marion in het Kulturhus 
(van 10.00 tot 12.00 uur) om inwoners met een zorgvraag, in welke vorm dan ook, te ontvangen. Zij worden bijgestaan door Marcel Postma en Koen Nijmeijer vanuit het projectteam van Stichting Ouderenzorg Wijthmen. Het dienstenteam van vrijwilligers, die onder meer de bus gaan rijden, wordt gecoördineerd door Bart Reuvekamp, die jarenlang als beheerder van het huidige Kulturhus fungeerde.


Het sociaal wijkteam van Wijthmen gaat onder de naam ZIN Wijthmen opereren. ZIN staat voor Zorg In Nabijheid, oftewel buurtzorg. Op initiatief van Stichting Ouderenzorg Wijthmen en Driezorg is een geheel eigen, vernieuwend en op Wijthmen toegespitst wijkzorgconcept ontwikkeld, waarin professionals, mantelzorgers  en vrijwilligers gezamenlijk optrekken. Gemeente Zwolle en provincie hebben de plannen ondersteund.


Op woensdag 26 maart werd het zorgconcept in een bomvol Kulturhus aan de bevolking gepresenteerd. Zo’n 95 voornamelijk ouderen waren aanwezig, een teken dat er ook in onze buurtschap veel onrust is bij ouderen over de toekomst van de zorg nu verzorgingshuizen in heel het land de deuren sluiten en de rijksoverheid wil dat iedereen zo lang als mogelijk thuis blijft wonen. Ook als dat ogenschijnlijk niet meer kan en er tegelijk 40 procent moet worden bezuinigd op de thuiszorg. De gemeenten worstelen met het vinden van een passend antwoord.  Wij denken in Wijthmen een goede oplossing te hebben gevonden met het installeren van ZIN Wijthmen.


Het wijkteam heeft voor zijn vervoersdienst een voorlopige dienstregeling opgesteld. Daarnaast wordt een begin gemaakt met de keukentafelgesprekken met de oudere inwoners in de buurtschap. In april en mei zullen deze gesprekken door Annet en Marion worden gevoerd. Alle 65-plussers in het dorpen krijgen een uitnodiging in de bus. 
En dat zijn er heel wat. Wijthmen (en directe omgeving) telt relatief veel 60-plussers. Velen van hen wonen al jaren in de buurtschap en willen daar graag zo lang mogelijk blijven wonen. De voorgenomen nieuwbouw (85 woningen, waarvan tenminste 32 zorg gerelateerd ) aan de Erfgenamenweg komt hiervoor als geroepen en zal tevens de leefbaarheid in het dorp behouden c.q. vergroten. Maar ook jongere zorgvragers kunnen bij het wijkteam terecht. Op hun verzoek komen Annet en Marion langs voor een keukentafelgesprek.

 
Met het eigen dorpszorgconcept, de presentatieavond op 26 maart en de komende keukentafelgesprekken hopen wij een deel van die onrust weg te nemen, een alternatief aan te dragen voor zorg. Naar aanleiding van de keukentafelgesprekken en dus in samenspraak met de inwoners hopen we onze plannen te verfijnen en te perfectioneren.


Wie vragen heeft, een gesprek wil, een kritische noot wil plaatsen (graag), zich wil aanbieden als vrijwilliger (ook graag, in welke hoedanigheid of voor wat voor uren dan ook), ideeën heeft of een busrit wil bestellen, kan zich melden op het telefoonnummer van het wijkteam: 06 22 60 60 73.
Wie de powerpointpresentatie van Marcel Postma nog eens rustig door wil lezen kan zich op dit nummer melden de presentatie op verzoek toegestuurd krijgen.
Tot slot is onze website sinds kort in de lucht:  www.zinwolle.nl.
Namens Stichting Ouderenzorg Wijthmen, Marcel Postma en Koen Nijmeijer


Geen opmerkingen:

Een reactie posten