zaterdag 17 oktober 2015

Algemene ledenvergadering VV WijthmenDONDERDAG 12 november 2015
AANVANG 21.00 UUR IN DE ELSHOF

Komt allen!!!!
Kan je echt niet meldt je dan ook af (= verplicht). (voorzitter@vvwijthmen.nl)

Voorlopige agenda:

  1. Opening

  2. Notulen algemene ledenvergadering 06 november 2014

  3. Mededelingen
  4. Terugblik.

  5. Financieel Jaarverslag  2014-2015
·         Verkiezing leden kascommissie
  1. Verkiezing bestuursleden/openstaande andere vacatures.
    2 bestuursleden treden af waarvan 1 niet herkiesbaar is. Dit zijn de secretaris (herkiesbaar) en de penningmeester (niet herkiesbaar).

            Openstaande vacatures:
·         Bestuurslid Jeugdzaken
·         Wedstrijdzaken
5.      Afscheid diverse functionarissen.

6.      Afscheid bestuursleden.

7.      Commissies
·    Sponsor-commisie
·    Toernooi-commissie
·    Activiteiten-commissie
·    Jeugdcommissie/bestuur
·          
8.      Rondvraag.
       
9.      Sluiting.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten