woensdag 3 mei 2017

De N35, planning en nog vele vragen

Tussen Zwolle en Wijthmen ontstaan in de ochtend- en avondspits lange files op de N35. Rijkswaterstaat verbreedt de weg, (krijgt 2x2 rijstroken ) verleggen een deel en leggen een viaduct met op- en afritten aan om het verkeer meer ruimte te geven.

Niet meer door Wijthmen

De aansluiting met het viaduct past niet op de locatie van de bestaande kruising. Daarom is het nodig dat de N35 wordt verlegd. Rijkswaterstaat bereidt de aanleg van een nieuw tracé voor ten zuiden van het huidige traject. Ter hoogte van de Koelmansstraat sluit de nieuwe N35 dan weer aan op de bestaande N35. 

Het verleggen van de Kroesenallee maakt geen deel uit van de planuitwerking, maar van het Dorpsplan Wijthmen, opgesteld door de gemeente. Rijkswaterstaat houdt met de locatie van de aansluiting wel rekening met een verlegde Kroesenallee.

De maatregelen

In hoofdlijnen wijzigt het tracé op de volgende punten: 

 • Tussen de Oldeneelallee (Marslanden) en de Koelmansstraat (Stoplichten afslag richting Hoonhorst) verbreedt Rijkswaterstaat de N35. In beide richtingen komen 2 rijstroken. 
 • Van Zwolle tot Wijthmen gaat het om een verbreding van het huidige tracé. Ter hoogte van Wijthmen legt Rijkswaterstaat een nieuw tracé aan dat bij de Koelmansstraat weer aansluit op de bestaande weg richting Heino.
 • Bij Wijthmen komt een ongelijkvloerse aansluiting met op- en afritten. 
 • Rijkswaterstaat verlengt de fietstunnel ter hoogte van de Oudeweg. (tunnel bij Wijthmenerplas)
 • Automobilisten kunnen de N35 straks alleen nog op en af bij de kruispunten met de Oldeneelallee, de Koelmansstraat en bij de nieuwe ongelijkvloerse (fly-over) aansluiting. 
 • De nieuwe fiets- en voetgangersbrug, de Zalnébrug

Hierbij neemt Rijkswaterstaat de volgende aanvullende maatregelen:

 • Het nieuwe tracé krijgt grotendeels geluidsarm asfalt. 
 • Op 8 plekken zijn geluidsschermen gepland.
 • Voor de bomen die Rijkswaterstaat kapt komt nieuwe aanplant, grotendeels binnen het projectgebied.
 • Er komen 3 nieuwe onderdoorgangen voor dassen. 
 • De maximumsnelheid op het tracé wordt verhoogd naar 100 km/uur.Fasering N35Fase 1

·    Aanleg nieuwe N35

(fase 1A -                     februari t/m jul 2017)

·    Aansluiting oostzijde en plaatsen van geluidsschermen

(fase 1B-                      mei t/m juli 2017).

·    Voorbereiden en in werking stellen van het tijdelijke verkeersysteem (‘kettingkast’-principe         aug t/m juni 2018)

Fase 2

·   Realisatie aansluiting Oldeneelallee in combinatie met werkzaamheden aan de duiker Herfterwetering

(fase 2A  juli 2017)

·   Verbreding zuidzijde inclusief parallelweg, fietstunnel, KenL, archeologie

(fase 2B                                  juni 2017 t/m februari 2018

·   Reconstructie noord baan inclusief noordelijke KenL;

(fase 2C                                  februari t/m juni 2018)

Fase 3

·    De realisatie van de nieuwe aansluiting Kroesenallee.

·    Na uitvoering van fase 3 wordt de ‘kettingkast’ opgeheven en stellen we de N35 open.


Weekendafsluiting 22-23 juli.

Tijdens het weekend van 22 en 23 juli is de N35 tussen de Oldenalleen (Marslanden) en de Koelmansstraat afgesloten in verband met werkzaamheden aan de kruisende watergangen (Herfterwetering en Marswetering) en kruispunt Koelsmansstraat. Ook streeft Heijmans ernaar om tijdens deze afsluiting de middenpijler van de fietsbrug (Zalnébrug) bij de Oldenallee te plaatsen.

Bij deze afsluiting blijft de Mol, de Karba en Sauna Swoll wel bereikbaar via een omleiding welke duidelijk aangegeven zal gaan worden.
 
Graag willen wij aan de hand van een paar voorbeelden aangeven hoe de fly-over / viaduct eruit gaat ‘zien’.Voorbeeld 1.U woont in Wijthmen en wilt per auto naar Zwolle.U komt op de Kroesenallee via 1 van de beide toegangswegen.

U slaat bij 1a linksaf richting Heino en slaat vervolgens bij 1b, rechtsaf om op de (1c) oprit te komen. U gaat dus niet het viaduct over. Bij 1d voegt u in op de N35 (100 km weg) naar Zwolle.
Rijrichting van Wijthmen naar Zwolle


Voorbeeld 2.U woont in Wijthmen en wilt per auto naar Heino.U komt op de Kroesenallee via 2 van de beide toegangswegen.

U slaat bij 2a linksaf richting Heino en slaat vervolgens bij 2b, rechtsaf. U rijdt naar boven via 2c gaat hier het viaduct over om bij 2d linksaf te slaan om op de oprit te komen. Bij 2e voegt u in op de N35 naar Heino.Het viaduct krijgt een hoogte van 8 meter.

Rijrichting van Wijthmen naar HeinoVoorbeeld 3.U wilt eens lekker ontspannen/ inspannen / eten en dus een bezoek brengen aan de Karba of Sauna Swoll. Hoe komt u daar?U komt op de Kroesenallee. U slaat bij 3a linksaf richting Heino en slaat vervolgens bij 3b, rechtsaf. U rijdt naar boven het viaduct op, gaat over de N35 heen en vervolgt de weg bij 3c om alsmaar rechtdoor te rijden naar de Karba. Om bij de sauna te komen slaat u linksaf bij 3e.

 
Rijrichting naar Karba en Sauna Swoll

 

De geluidsschermen

Deze bestaan uit de basis uit dichte geluidsschermen van drie meter hoog. Uitzondering vormen:

·         het transparante scherm bij de dorpskern Wijthmen / Soeslo, waardoor het zicht tussen Wijthmen en het landgoed bewaard blijft.

·         een transparant deel van beperkte lengte, recht voor de woning Ganzenpanweg 8;

·         een vier meter hoog (dicht) scherm bij de Heinoseweg 27-35; om de schaduwwerking te beperken wordt de bovenste meter transparant uitgevoerd;

·         een twee meter hoog dicht scherm bij de Heinoseweg 12/12-1.

Omdat twee geluidsschermen verlaagd worden van vier naar drie meter, gaat het tracébesluit hier uit van een langer scherm.De vormgeving van de geluidsschermen

De nieuwe geluidsschermen volgen de N35-vormgeving. Tussen Zwolle en Wijthmen zijn de geluidsschermen grotendeels dicht, mede omdat de bewoners dat willen.De onderste meter van de geluidsschermen is altijd van beton. De overwegend dichte schermen bij de woningen hebben een houten opbouw.


 De glazen panelen van de transparante gedeelten hebben ‘vogelmarkeringen’, om te voorkomen dat vogels er tegenaan vliegen.

Waar de ruimte dat toelaat, hellen de geluidsschermen licht van de weg af. Waar hiervoor geen ruimte is, staan de schermen helemaal rechtop.   (bron Rijkswaterstaat)

Vragen zijn er al veel gesteld, zo ook weer op de inloopavond van Rijkswaterstaat van 3 april jl. Deze avond werd ook weer drukbezocht.

Aanwezig  waren niet alleen medewerkers van Rijkswaterstaat maar ook van de Gemeente Zwolle en de aannemer Heijmans Infra Bv. Mooi moment om proberen uit te vinden wat er leeft onder de bezoekers.

Dat varieerde van “Hoe komen we nu het gemakkelijkst ‘op Soeslo’ wanneer we willen wandelen”, tot “waarom dan wel een nieuwe fietsbrug bij Zalné of tunnels voor de dassen” tot ongerustheid over het sluipverkeer wat waarschijnlijk flink zal toenemen op de Herfterlaan en de Oude Twentseweg en Oude Wijthemerweg en natuurlijk hoeveel overlast krijgen we van de weekendafsluiting van 22 en 23 juli as?Wij kregen de volgende vragen.

Blijft de parallelweg bestaan naar de Koelmansstraat?

Ja deze blijft bestaan want deze gaat oa door de bus gebruikt worden. Er zal ook een bushalte gerealiseerd worden.Blijven de stoplichten nu wel of niet op de kruising in Wijthmen?

Ja deze blijven gewoon staan.Hoe kom je nu het gemakkelijkst ‘op Soeslo’ als je te voet bent?

Het antwoord was niet gemakkelijk te krijgen (of ik heb bij de verkeerde mensen geïnformeerd) maar de voetganger moet ook over het nieuwe viaduct via het fietspad.Wat gaat men doen aan het sluipverkeer wat ongetwijfeld gaat toenemen in Herfte?

De gemeente Zwolle heeft de verwachting dat het sluipverkeer in ieder geval minder gaat worden omdat straks de doorstroming veel beter wordt in Wijthmen. (het 'kettingkast-principe') Bijzondere zienswijze omdat het sluipverkeer alleen maar is toegenomen de afgelopen jaren. Wel heeft de gemeente afgelopen maart een zogenaamde 0-meting gedaan op de Kuijerhuislaan en Herfterlaan om te meten hoeveel verkeer hier nu langs komt. Dit willen ze, waarschijnlijk in september, nogmaals herhalen om te kijken of het verkeer nu ook daadwerkelijk toeneemt.

En er zijn vage plannen, met nadruk op vaag, om een fietspad langs de spoorlijn, achter langs de 'Wezo' naar de Herfterlaan te trekken. Er is weer geld beschikbaar.

Hier vindt u de link naar de vele vragen die in het verleden al zijn gesteld en welke zijn vastgelegd door Rijkswaterstaat. Het aantal vragen met de antwoorden daarop was maar liefst goed voor een document van 94 pagina’s.


Hierboven werd al even gesproken over het ‘Kettingkast principe’.

In het najaar van 2017, de datum is nog niet bekend, wordt er een nieuwe tijdelijke verkeerssituatie ingesteld. Verkeer van Zwolle naar Heino/Raalte volgt dan het nieuwe tracé van de N35 in het ‘vrije veld’. Zeg maar het gedeelte wat nu achter ‘De Mol’ en voor Sauna Swoll wordt aangelegd.

Verkeer van Heino/Raalte naar Zwolle volgt de huidige N35. Weggebruikers die vanuit Zwolle komen en naar Wijthmen willen, volgen de nieuwe N35 door het  ‘vrije veld’ en komen uiteindelijk via een boog op het huidige tracé terecht, waar ze een stukje terug moeten rijden om de afslag Wijthmen/Dalfsen te nemen. Rijkswaterstaat geeft aan dat zij met dit zogenaamde kettingkast principe,
zorgen voor een betere doorstroming van  het verkeer tijdens de werkzaamheden.


 
Het team van aannemer Heijmans, is altijd beschikbaar voor vragen. Zij zitten op het bedrijventerrein De Marslanden aan de  Nipkowstraat 9 te Zwolle, maandag tot en met vrijdag 07.00 – 17.00 uur.
Of u kunt bellen met omgevingsmanager Jan Jelsma: 06-1370 3896.

Wij verwijzen u graag naar onze pagina waarop de beelden te zien zijn van Gerard Reins welke hij heeft gemaakt met zijn drone!


Marianne ten Klooster
Geen opmerkingen:

Een reactie posten