vrijdag 5 april 2024

Plaatselijk Belang Wijthmen e.o.

Eind 2023 hebben wij in de editie van de Elshofbode u een update gegeven van


waar wij mee bezig zijn en aangegeven dat in januari wij weer een gesprek zouden hebben met de gemeente.
Eind januari hebben wij dat gesprek gehad met Hanneke Valkeman (wijkmanager) en Ilse Bloemhof (wijkregisseur).
In de nieuwsapp Wijthmen is de vraag gekomen over de verlichting van de afrit N35 Wijthmen/Dalfsen. In het overleg hebben we dit punt besproken en de gemeente erkend dat het onduidelijk en slecht verlicht is. Echter hoort dit onderwerp bij Rijkswaterstaat. We hebben afgesproken dat Ilse Bloemhof dit op gaat pakken met Rijkswaterstaat. Zij heeft daar namelijk al de nodige contacten en zal ons op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Dorpsplan

Het huidige dorpsplan is al weer ruim 10 jaar geleden opgesteld en was door alle ontwikkelingen aan herziening toe. Al weer geruime tijd geleden is vanuit een kerngroep gewerkt aan een nieuw dorsplan. In deze kerngroep heeft Plaatselijk Belang ook deelgenomen. Vanuit de kerngroep zijn verschillende werkgroepen aan de slag gegaan met een actualisatie. 6 februari jongstleden is het concept-dorpsplan door wethouder Gerdien Rots en Hanneke Valkeman gepresenteerd in de Elshof aan de werkgroepen die hun input hebben gegeven. Met name op het gebied van wonen is in het dorpsplan nog te weinig gedaan met de visie die is opgesteld door de werkgroep. Daarom is besloten dat met deze werkgroep nog verder overleg zal zijn en zo nodig aanpassingen gedaan zullen worden. Ondertussen vinden deze overleggen plaats met de werkgroep. De gemeente verwacht dat het nieuwe dorpsplan in mei gepresenteerd zal worden tijdens een bijeenkomst voor alle bewoners.

Wegomlegging

Bij de wegomlegging van de N35 is ook besloten om de Kroesenallee om te leggen. Daartoe is inmiddels een definitieve ontwerp bestemmingsplan opgesteld door de gemeente die aan de direct aanwonenden is gepresenteerd. Met de input van hen en actuele ontwikkelingen bij de provincie is besloten tot aanpassing van het plan. De gemeente verwacht dit plan in het eerste kwartaal van 2024 met de direct aanwonenden te bespreken.

Nieuwe emailadressen!

Het werd voor plaatselijk belang tijd om over te gaan naar nieuwe emailadressen. Er zullen nog mails binnenkomen op ons huidige mailadres, maar langzaam gaan wij overstappen. Wij vragen u, mocht u contact met ons willen opnemen, om van de nieuwe emailadressen gebruik te maken.

Voorzitter Coen Bongers:               voorzitter@pbwijthmen.nl

Secretaris Joyce van Dam:   secretaris@pbwijthmen.nl

Penningmeester Anke Marsman: penningmeester@pbwijthmen.nl

Premie op Actie


Elk jaar vragen wij premie op actie aan bij de gemeente. Met premie op Actie stimuleert de gemeente bewoners om zelf initiatieven op te zetten die onze straat/buurt een opkikker geven. Dit kunnen sociale initiatieven zijn, zoals het organiseren van een muziekavond of het opfleuren van het aangezicht van de straat. Er is van alles mogelijk!
Het gaat om een eenmalige bijdrage van €200 tot maximum van €1000 vanuit de gemeente. De hoogte is afhankelijk van de kosten. Afgelopen jaar heeft SaGeZo Premie op Actie mogen ontvangen.

Wij willen graag iedereen de mogelijkheid geven om aanspraak te maken op Premie op Actie.
Heb je een initiatief voor Wijthmen of vragen hierover? Stuur dan vooral een mail naar
secretaris@pbwijthmen.nl 

 

 

Met vriendelijke groet, namens plaatselijk Belang!

Coen Bongers
Joyce van Dam-van Gurp
Anke Marsman
Maarten de Vries
Menno van Gurp
Henk Beltman
Ronald Diepman
Heilke Borst-Pierik
Eko Huisman
(namens Platform Zwolse Wijken)

 

 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten