zaterdag 14 juni 2014

ZIN Wijthmen Beste allemaal,

ZIN Wijthmen, uw eigen sociaal wijkteam, blijft in de zomermaanden uiteraard gewoon in functie. Bij vakanties van wijkverpleegkundige en dorpsondersteuner wordt voor vervanging gezorgd. U kunt ons blijven bereiken op de telefoonnummers:

Annet Uittewaal: 06 1313 5763 (wijkverpleegkundige)

Marion Tolhuis: 038 4983 230 (dorpsondersteuner)

Algemeen nummer (w.o. vervoer): 06 2260 6073


Hoe is de stand van zaken enkele maanden na de start? De keukentafelgesprekken lopen nog steeds en we hebben onlangs met onze partners (gemeente en Driezorg) gesproken over de eerste tussentijdse uitkomsten en ervaringen.
De keukentafelgesprekken worden positief ontvangen en geven inzicht in de behoeften en wensen van de inwoners van ons dorp, waarmee wij verder aan de slag kunnen.

Het gemeentebestuur heeft sinds een maandje Wilma Roelsma als kwartiermaakster aangesteld om verspreid over de stad Zwolle sociale wijkteams op te zetten. Wij hebben inmiddels een kennismakingsgesprek met haar gehad en onze praktijkervaringen vanuit ons Wijthmen’s wijkteam met haar gedeeld.

Een belangrijk onderdeel van de dorpszorg is welzijn. Naast zorg en wonen is dat de derde pijler onder onze plannen.

Onze partner Driezorg huldigt de opvatting, dat elke euro, die in welzijn wordt gestoken, een besparing kan opleveren van drie euro in de zorg.  Wij onderschrijven deze opvatting helemaal.

In dat kader moet ook het optreden van De Pauwergirls (woensdagmiddag 18 juni om 14.30 uur) in het Kulturhus als eerste stap worden gezien. In samenwerking met Theater Odeon/De Spiegel heeft Driezorg een kleine tour van deze vrouwengroep voor senioren georganiseerd en het is  fijn, dat ook Wijthmen wordt aangedaan. De entree is laag gehouden (vijf euro) en koffie/thee gratis. Gezien de snelheid, waarmee het optreden werd geregeld, is huis aan huis een flyer rondgestuurd om iedereen op de hoogte te stellen.

Omdat welzijn zo’n belangrijk onderdeel is denkt Driezorg erover om deze pijler te versterken door een parttime  welzijnsmedewerkster voor Wijthmen te benoemen en aan ons team toe te voegen. Binnenkort gaan wij als SOW met de staf van Driezorg (sectormanager Riet Walda en hoofd welzijn Micha Baksteen) om tafel om invulling te geven aan de plannen en de concrete invulling daarvan te bespreken. Er wordt onder meer gedacht aan (wekelijks) bewegen voor ouderen onder leiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut(e). Voor dit gesprek in juli zullen we enkele oudere bewoners benaderen, omdat we hierover met u willen praten, maar niet over u.

Stichting Ouderenzorg Wijthmen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten