zondag 20 november 2016

Uit de bestuurskamer 
Bezuinigingen gemeente. Wij zijn inmiddels in overleg met de gemeente. Begin decemberwordt er weer een overleg gepland. Wordt weer vervolgd.Het kunstgras en de rubberkorrels. Het veld is aangemeld bij de rubberbranche voor onderzoek. Binnen enkele weken wordt het veld bemonsterd en zullen we te weten komen wat er inzit en wat de risico’s zijn. Ik ga er vanuit dat uit het onderzoek zal blijken dat er geen gevaar is.Herhaling oproep.

Er is nog steeds een chronisch tekort aan scheidsrechters voor de jeugd. En zonder scheidsrechter wordt er niet gevoetbald. Laat dat niet gebeuren. Bedenk als senior dat er in jou jeugdtijd ook altijd een scheidsrechter was. Wanneer het eerste, tweede, derde en de dames allemaal 3 personen leveren die willen fluiten dan kom je één keer in de zes weken aan de beurt. Er wordt dan een schema gemaakt wanneer je moet fluiten dus ben je al lang op de hoogte wanneer je een keer aan de beurt bent. Overigens ouders worden uiteraard ook uitgenodigd om aan de poule van scheidsrechters voor de jeugd mee te doen. Ik heb begrepen dat het nog niet sorm loopt. Opgeven bij de wedstrijdcoördinator Jeroen Harink (wedstrijdsecretaris@vvwijthmen.nl).Op 12 november zijn de sponsoren uitgenodigd om de wedstrijd Wijthmen – VSW bij te wonen en worden zij een beetje in de watten gelegd met een hapje en een drankje. Ook waren er diverse leden van de club van 50 aanwezig, want ook zij steunen de vv Wijthmen. Het was een prima initiatief van de sponsorcommissie en het bleef nog lang onrustig in de Elshof.
Mochten jullie in eigen omgeving nog mogelijke kandidaten weten die de vv Wijthmen zouden willen sponsoren meldt dit dan aan de sponsorcommissie of indien van toepassing aan de Club van 50 (Max Beernink, Jim Brinkhof en Nick van Gurp). Wij hebben ze hard nodig.De Algemene Ledenvergadering van de vv Wijthmen is op woensdag 26 oktober gehouden. Er waren 50 leden aanwezig. Tijdens de ledenvergadering zijn de bezuinigingen van de gemeente en de financiële gevolgen voor club en leden besproken. Om de eerste financiële klappen op te vangen is met algemene stemmen besloten om de contributie te verhogen en dit al in te laten gaan voor het seizoen 2016-2017. Dit betekent dat er naheffingen zullen komen.De contributies worden nu ingaande 1 juli 2016:

·          Spelende seniorleden                            € 180,-- per jaar

·          Spelende jeugdleden                                90,-- per jaar

·          Veteranen niet spelend in een seniorteam   60,-- per jaar

·          Verenigingsleden/donateurs                      45,-- per jaarDe samenwerking met Hoonhorst wordt intensiever. De jeugdcommissie gaat nu samen. Hierin zitten Van Wijthmen: Rens van Gurp, Marie Louise Mulder, Freddy Eilander Van Hoonhorst: Edwin Kortstee, Koos Haverkort, Jos kroes.
Tevens is besloten om te onderzoeken of de jeugd, nu ze in het geheel samen zijn gegaan, in een combishirt kan gaan voetballen. Dit is financieel aantrekkelijker, omdat dan de shirts elk seizoen gebruikt kunnen worden en niet voor een jaar in de kast blijven liggen. Uiteraard wordt het ontwerp besproken met de leden. Wanneer dit echt besloten wordt dan moet er een SJO (samenwerking Jeugdopleiding) moeten worden aangegaan. De besturen van Wijthmen en Hoonhorst gaan hierover in overleg. Verder is besloten om een vertrouwenspersoon aan te stellen. In de veranderende samenleving kan dat een zeer nuttig persoon zijn. Hoonhorst heeft in de persoon van Gea de Wit al een vertrouwenspersoon. Gea wil dit ook voor vv Wijthmen invullen. Gea is onafhankelijk. Gea heeft een achtergrond als psychologe en als maatschappelijk werkster. Stel dat je als leider of trainer of toeschouwer verandering in gedrag waarneemt en je vraagt aan die persoon of er wat aan de hand is. Sommige antwoorden dan meteen maar het kan ook zijn dat je je dan heel kwetsbaar opstelt. Dan is het fijn wanneer je bij een vertrouwenspersoon een luisterend oor vind.

Jaap Sterken is afgetreden als penningmeester. Dat had hij al de vorige ledenvergadering gedaan, maar hij heeft de lopende zaken nog afgehandeld zolang er geen vervanging was. Die is er gelukkig gekomen. Hermien Meijer heeft dit op zich genomen en is dus nu penningmeester en lid van het dagelijks bestuur.

Rens van Gurp, Jan Schrijver en Alfred Meiberg hebben aangegeven dat dit het laatste seizoen zal zijn als bestuurslid. We hebben dus vervanging nodig voor het bestuurslid jeugdzaken, bestuurslid seniorzaken en een bestuurslid algemene zaken. Wanneer je belangstelling hebt meld dit dan aan een bestuurslid

Datums om te onthouden:26 november “Crazy Saturday” met een optreden van de zingende stucadoor, 10 december “Foute kerst” met diverse activiteiten in en rondom de Elshof, 7 januari “Nieuwjaarsreceptie Stichting de Elshof” voorafgaand door een onderling voetbaltoernooitje, 14 januari “Wijthmenerplasloop”Maak er met zijn allen weer wat moois van de komende weken.Frans Kerkum

Geen opmerkingen:

Een reactie posten