zondag 29 januari 2017

Terug in de tijd, met oude geschiedeniskaart, onze MarkenDeze keer terug in de tijd met een prachtige oude kaart van ons woongebied uit ongeveer 1920 – 1930 met daarop de diverse marken.
Men neemt over het algemeen aan dat de marken rond 1300 zijn ontstaan.De marke, ook markegenootschap of boermarke genaamd, is een middeleeuws collectief van grotere boeren die gezamenlijk het beheer en gebruik van hun gemeenschappelijke gronden regelden. Het woord 'marke' (letterlijk grens of scheiding) wordt ook gebruikt om het gebied mee aan te geven dat bij een dorp hoort.Een belangrijk probleem van de marke was de zogenaamde tragedie van de meent (gemeenschappelijk stuk weidegrond): elke boer zal proberen zijn eigen voordeel te maximaliseren, hetgeen uiteindelijk ten koste gaat van het geheel. Een ander nadeel was dat door de overerving van rechten deze binnen een kleine groep boeren bleef. Voor keuterboeren en landarbeiders was het onmogelijk een volwaardig bedrijf op te zetten, omdat hiervoor het gebruik van de gemene gronden en met name de mest van de potstallen noodzakelijk was.Van boermarke naar gemeente.

In 1811, in de Franse Tijd, wordt Nederland verdeeld in gemeentes. De boermarken worden  overgenomen door het bestuur van burgemeester en wethouders van de gemeente. Koning Willem I vindt het lastig dat er gemeenschappelijk bezit is en stimuleert daarom de verdeling ervan. Tussen 1834 en 1870 worden alle gemeenschappelijke gronden verdeeld onder de eigenerfde boeren. De boermarke heeft geen bestuurlijke macht meer, maar krijgt een andere taak.De marke Zalné, Wijthmen en Herfte worden al in 1612 – 1880 genoemd.

Of een berichtje / twistgeding uit 1599 (!); De provisoren (voogden) van het klooster Bethlehem tegen de gezamenlijke erfgenamen van de marke Zalne over het bezit van enige landerijen in het Gagel.En als wij wat inzoomen op de kaart is mooi te zien hoe de diverse marken destijds liepen. Met de havezaten en kastelen als Rechteren, Arendshorst, 't Laar, Eerde, Hof te Daarle of Laarman.  
Met natuurlijk de hartelijke dank aan onze bron, het Historisch Centrum Overijssel.

                                                                                                                           Marianne ten Klooster


Geen opmerkingen:

Een reactie posten