zondag 29 januari 2017

Bibliotheekvoorziening Wijthmen


Zoals wellicht bij u bekend heeft Wijthmen een mooie bibliotheekvoorziening in
Basisschool de Kubus. Naast een schoolbibliotheek voor de kinderen is het mogelijk om via internet boeken te reserveren via www.stadkamer.nl, voor zowel kinderen als volwassenen, welke vervolgens kunnen worden opgehaald bij De Kubus. Ook is er een buurtbieb, waar een mooie collectie boeken aanwezig is en waar een ieder gratis boeken kan lenen, zonder maximale uitleentermijn. 

We zijn vorig jaar begonnen met een pilot voor het afgiftepunt van Stadkamer (voorheen Bibliotheek Zwolle) en deze proefperiode loopt ten einde.  Zoals het nu lijkt, stopt de voorziening per 1 april a.s., maar wij willen graag het afgiftepunt ook na 1 april voor Wijthmen behouden, zodat u boeken, dvd’s, cd’s e.d. kunt blijven reserveren en deze in De Kubus kunt afhalen. Er wordt echter tot op heden te weinig gebruik van gemaakt om het rendabel te krijgen. Daarom willen we de behoefte aan deze voorziening in kaart brengen, en daarvoor hebben we uw hulp nodig.
We willen u vragen om onderstaande vragen te beantwoorden (ook wanneer u geen behoefte heeft aan het afgiftepunt) en deze voor 1 maart in te leveren bij Silvia Meijer, Eierweg 9  of per mail via silvia.en.william@hetnet.nl

   1.       Leest u wel eens een boek?
     ⃝    dagelijks/ wekelijks                ⃝    af en toe                    ⃝   vrijwel nooit

   2.     Bent u lid van Stadkamer (Bibliotheek Zwolle)?                              
         ⃝    ja                                     ⃝    nee

   3.       Kent u de bibliotheekvoorziening in De Kubus?                              
         ⃝    ja                                     ⃝    nee

   4.       Zo ja, heeft u hier wel eens gebruik van gemaakt?
        Afgiftepunt Stadkamer                                                                         
        ⃝   ja                                      ⃝   nee
        Buurtbibliotheek                                                                          
        ⃝    ja                                     ⃝   nee

   5.      Verwacht u hier in de toekomst gebruik van te maken?
              
                 ja                                    ⃝     nee

Kunt u uw antwoord nader toelichten?
(voor ons is het erg belangrijk om te weten wat uw redenen hiervoor zijn)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

     6.       Heeft u opmerkingen, vragen of ideeën voor ons met betrekking tot bovenstaande? We horen het graag! Ook wanneer u b.v. hulp zou willen ontvangen met het reserveren van boeken of nadere uitleg wilt over de mogelijkheden. Als u wilt dat we hierover met u contacten, dan graag uw naam en telefoonnummer noteren.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________

Geen opmerkingen:

Een reactie posten