zaterdag 7 januari 2017

Donateur voetbalvereniging VV WijthmenOp de algemene ledenvergadering van de voetbal, afgelopen november, kwam
naar voren dat het niet helemaal duidelijk is of men donateur (steunend lid, verenigingslid) is van de voetbal. Mensen denken van wel, staan niet in ons systeem, betalen niet, dus geen donateur. Om dit probleem op te lossen willen wij u vragen om te kijken of er afgelopen september € 40,- is geïncasseerd ( nieuwe bedrag € 45,-), zo niet, dan bent u geen donateur van de voetbal. Bij twijfel graag informeren bij de ledenadministratie (ledenadministratie@vvwijthmen.nl), zodat we dit na kunnen kijken. Als u graag donateur wilt worden kunt u onderstaand inschrijfformulier inleveren bij de ledenadministratie.Bestuur VV Wijthmen

-----------------------------------------------------------------------------------------


INSCHRIJFFORMULIER DONATEUR VOETBALVERENIGING WIJTHMEN

Naam en voorletters: ______________________________________        Roepnaam: ______________


Adres: __________________________________________________        Nr: _____________________


Postcode: _____________________________   Plaats: _____________________________________


Nationaliteit: ___________________________    Man / Vrouw (doorhalen wat niet van toepassing is)


Geboortedatum: ________________________   Geboorteplaats: ______________________________


Telnr. prive: ___________________________     Mobiel: _____________________________________


Emailadres: ____________________________   Aanmelddatum: _____________________________

=============================================================================

Voor leden van 18 jaar en ouder: rijbewijs / paspoort / ID-kaart (doorhalen wat niet van toepassing is)


Nummer persoonsbewijs: __________________________________

=============================================================================

De inning van de jaarlijkse bijdrage gebeurt middels automatische incasso, waarvoor we je vragen de onderstaande machtiging te tekenen. (besluit Algemene Ledenvergadering)

MACHTIGING

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan V.V. Wijthmen om van zijn / haar rekening de jaarlijkse bijdrage af te schrijven.

IBAN: _______________________________________________________________


Handtekening: _____________________________________________________________________

=============================================================================

Inschrijfformulier volledig ingevuld inleveren bij of opsturen naar de ledenadministratie:
Pauline Beltman, Veldhoekweg 21, 8026 PK Wijthmen; 0529-401645; ledenadministratie@vvwijthmen.nl
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten