zaterdag 18 maart 2017

Afgiftepunt Stadkamer gestopt


In de vorige  editie van Elshofbode heeft u een enquête ontvangen met betrekking tot de bibliotheekvoorziening in Wijthmen. Helaas hebben we maar een paar reacties mogen ontvangen. Omdat de kosten op jaarbasis aanzienlijk zijn, en de behoefte aan deze voorziening beperkt blijkt, hebben we besloten te stoppen met de mogelijkheid om via internet boeken te reserveren bij de Stadkamer en deze te laten afleveren bij De Kubus. Dinsdag 14 maart was de laatste keer dat er boeken werden afgeleverd in Wijthmen.

De buurtbibliotheek, waar u gratis en zonder administratie boeken kunt lenen uit een collectie van geschonken boeken, blijft bestaan, maar zal binnenkort verhuizen naar De Elshof (naar de ruimte waar voorheen de peuterspeelzaal zat). We hopen dat deze voorziening daarmee toegankelijker wordt voor een ieder. Hier zijn geen aparte openingstijden voor. Wanneer De Elshof open is (bv voor of na het sporten), kunt u in deze ruimte terecht. We hebben overigens ruim voldoende boeken voor de buurtbibliotheek en hebben voorlopig geen nieuwe “aanwas” nodig. Kom gerust een kijkje nemen en laat u verrassen door de mooie collectie!

Eventuele vragen / opmerkingen graag naar silvia.en.william@hetnet.nl.

Met vriendelijke groet, namens de initiatiefnemers,
Silvia Meijer

Geen opmerkingen:

Een reactie posten