zaterdag 18 maart 2017

Home-Start basistraining start op 7 april voor vrijwillers

                                      In april organiseert WijZ in Zwolle                                  een Home-Start
basistraining,bedoeld voor nieuwe vrijwilligers. Via de training worden de vrijwilligers voorbereid om gezinnen tijdelijk te ondersteunen als het even niet zo soepel loopt binnen het gezin. De ondersteuning is  gericht op het vergroten van het zelfvertrouwen van ouders, zodat zij na verloop van tijd weer op eigen kracht verder kunnen.

Training Home-Start
De basistraining bereidt de vrijwilligers voor op het bieden van lichte (opvoedings) ondersteuning aan ouders met kinderen tussen 0 en 12 jaar.  Een belangrijk onderdeel van de training is: hoe kun je als vrijwilliger ouders versterken in hun kracht als opvoeder? Home-Start is landelijk ontwikkeld en wordt in Zwolle uitgevoerd door WijZ en Frion. 
De basistraining bestaat uit 5 dagdelen en wordt gegeven op 7, 13 en 21 april + 12 en 19 mei (elke keer van 9.30 tot 12.30 uur), bij De Molenkamp (gebouw van Frion).

Vrijwilligers gezocht
Voor Home Start worden vrijwilligers gezocht die zich tijdelijk willen verbinden aan een gezin. De insteek is dat een vrijwilliger wekelijks het gezin bezoekt voor ondersteuning, praktische hulp en het bieden van een luisterend oor. Home-Start zoekt daarom vrijwilligers met een dagdeel per week tijd, die beschikken over opvoed- en levenservaring en eenpositieve instelling, meedraaien binnen een gezin leuk vinden en de vraag van het gezincentraal kunnen stellen.

Voor informatie en aanmelding kan contact worden opgenomen met één van de coördinatoren, Fenke Beeftink, tel: 038- 8 515 700 zwolle@home-start.nl.

Meer informatie
www.home-start.nl of http://www.impluz.nl/project/home-start-zwolle


Geen opmerkingen:

Een reactie posten