zaterdag 18 maart 2017

Samen-eraapt zeugien
Umdät ik ’t aover ’t algemeen ’t niet zo op  grote wereldgebeuren ebbe en mien actieradius bepärke töt de umgèveving wöör ik lève en wärke, Zwolle dus, prebeer ik meestens ook naor de locale radiozenders te luusteren op de momenten dät de zaag,- of skaafmechine niet dreijen.  Dat was ook op vri’jdesmiddes  20 jannewaeri  ’t geval en  ston rtv-ZOo an  met  ’t pregramma    ZOo-Zwols.        In  de uutzending  wazze  Bennie  van  Beesten  an-t  woord en die is de souffleur van een teneelgrupien uut Wijthmen, wat een Zwollenaer weer uutsprèk as Wietum.
Bennie kwamp vertellen dät de teneelgroep SAGEZO  der weer in is eslaagd een stuk te ebben instudeerd en die in twie weekenden en veer veurstellingen ter uutvoering op de planken zollen brengen.


Dät ons–kent–ons  gevuul is netuurlijk ook niet zo vremd in een actieve buurskap,  der wier druk  epraot  en  was  ’t  ien  groot  feest  van erkenning.
Ik wille ier niet ’t ele teneelstuk woordelijk gaon eralen, dan a-j der zels maer en mutten gaon, maer wille mi’j bepärken töt enkele beelden die tiedens de uutvoerink  binnen  emaakt. 
teneelstuk eskröven deur Jan Tol.                            Regie: Thera Hülsmann


Naodät ’t publiek uutleg is egöven aover ’t teneelstuk en dät ’t meugelijk is de pries veur de toegangskaerties al meerdere  jören op 6 euro te ollen deur bi’jdragen van de locale ondernemmers die as sponsers veur disse aovenden fungeren,   giet  ’t doek open en kriegen  wi’j as  ‘t  waere  ’t  veurstellen van de personages  van  vanaovend  veurespöld’t Verael in disse is dät een jong stel de villa van aer tante Jo maggen bewonen umdät die naor Engeland is vertrökken.  De villa ef en bettien ärg völle achterstallig  onderold  en  dät is  met un  inkommen  niet op te brengen. 

Umme die tegenslagen te kunnen bekostigen wil  ’t stel, tegen de uutdrukkelijke wil van de tante in, toch kamers  gaon  veruren.En zo kommen de verskillende personages as toekomstige uurders, ien veur ien of met zien  twieën  in beeld.       De verskillende meugelijkeden in toepassen van onderlinge ofspraeken en geldelijke vergoedingen kommen raozendsnel in verskillende varianten veurbi’j  en ie mutten goed opletten wie der al dan niet now bèter van giet wörren.   De grap is echter dät de ele zaal moesstille is en op ’t moment dät de spöllers allemaole èven achter de coulissen bint verdwenen en de zaal naor een löög podium zit te kieken, inies een geroezemoes deur de zaal giert.    Men  döt  gewoon  in  eigen  emoties met.

Alle spöllers sprèken hun eigen taal, abn met eigen tongval, allenig uurder Bertus sprèk met een Kärspels dialect, maer iederiene begrip mekeare teminste wel.


Der bint 6 kamers in de veruur dus kommen der nogal wat personen an oe veurbi’j.      Zo ook de oog alemerdieks praotende Hannie de Jong  umdät die zich anders veur mut doen dan zi’j  is  en een stellegien eel ampärt,  dät twie kamers  wil  maer naost mekander umdät zi’j niks met  mekaere  ebben. (of zo iets) 

 
Alle respect veur Ireen  . . .  ik gèèf  ’t  oe te doen  as de zaal  in gieren  uutbaerst, ie  gewoon  in oe rolle mut blieven van de onnözelaer.

Maer  met  de komst van de leste uurder begun  der wat  te mörrelen.  De rechercheur Koos Geestman  blieken alle, töt dan  toe  verbörgen  verlèdens, van  de  andere
uurders  te  kennen  en met ier  en  döör een versprèkink  kommen  de  poppen  an  ’t  dansen.

 Bart van der Kolk


Nao de kennismakink met Ans Bakker, de moe van  Anneke,  die  wi’j al op ’t podium adden ezien as Thera Hülsmann in de veurankondiging,  ebben  wi’j  zo’n  bettien alle  personen wel e-ad.  
’t Twiede  bedrief  spöllen zich in de wèken  nao  de  komst  van de  huurders of.
De perseunlijke ge-eimen kommen lankzaem an ’t licht en de toe-eurders rollen van de iene verbazink in de andere.
 
 
 


Töt zover zo goed . . . dan inies  an-t
ende van ’t twiede  bedrief . . . 


kump  Tante Jo
ten tonele.


De pauze wier goed benut umme drankies te gaon alen, want aneuren en kieken is  ärtstikke  mooi  maer  ik  krege  der wel  een dreuge  strotte  van.

’t Derde bedrief . . . ie konnen  ’t op de vingers naogaon . .  oe ollen wi’j tante Jo van de domme?  
Dat dät de neudige bedenksels kosten is wel dudelijk.    Eerstens alle uurders op iene liene preberen te kriegen  ’t spellegien mèè te spöllen dät iederiene as ’t waere weer pärremetaosie is van een ander,  maer dät mut dan wel weer serieus enummen wörren, want ’t is gien teneelstukkien . .  of  toch ook weer wel?   Wat  ’t ook  is . . .  der bint genog woordspöllingen te heuren  en ie maggen oe gelukkig priezen  a-j  s’mörgens 
 de  bi’jde-andties  ebt egèten
Dit derde bedrief was wel echt ’t deel wöör ie as kieker ’t best op de koppen van de spöllers konnen letten.  Dan  a-j  ’t  al druk  genog  want  de gelaotsuutdruk-kingen  zeien vaker meer dan woorden.


Al met al durve  ik rustig  te stellen dät ’t  teneelgrupie  SaGeZo gerust trots mag wèèn  met  wat  zi’j  met  disse  veurstellingen ebben weten te bewärkstelligen.

De twaalf leden binnen der dan toch maer weer in eslaagd umme onderden mensen in disse veer veustellingen  een  ontspannen  aovend te  bezörgen.
Zoe zie ie maer weer dät de wille ’t  te doen  altied resultaat  oplèverd.’t Applaus en de bloemen an-t  ende  van de opvoerink  bint echt absoluut verdiend.  
 En ja eur . . . döör stiet inies ook de veuzegger op ’t podium.   Ie weten misskien nog  wè . . .  die man die liever onder ’t podium zitten te koekeloeren onder dät zwärte  kappie.  IJ die der veur mut zörgen dät der niet al te grote stiltes vallen veur  ’t  geval  de  spöllers  èven de  tekst kwiet  zollen  kunnen  wèèn. 
Dit  is  now  echt zo’n baantien wöör a-j  pas wat met kunt  as  anderen dät  niet (meer) kunnen.
Toch . . as Bennie van Beesten niet naor de studio van  rtv-ZOo  was  ekommen  umme  döör  de opvoering  van teneelgoep  SaGeZo  te promoten
. .  ad ik der misskien elemaole  gien ärg in e-ad . .
En dus ook niks te skrieven.


As SaGeZo volgend jöör weer een teneelstuk in opvoering ef . . en ie binnen der van op  de  eugte . . . mu-j  gewoon is  een keertein  engaon  . . .  lachen toch ? 
februwaeri  2017   


 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten