zaterdag 3 juni 2017

Herfte doet nog een keer oproep voor veilige wegen na dodelijk ongeluk


De Kuyerhuislaan is al jaren een racebaan. Bewoners van Herfte wachten met smart op een oplossing.


DE KUYERHUISLAAN, DE PLEK WAAR DONDERDAG EEN MOTORRIJDER VERONGELUKTE. HIJ KWAM IN BOTSING MET EEN BUSJE.
DE KUYERHUISLAAN, DE PLEK WAAR DONDERDAG EEN MOTORRIJDER VERONGELUKTE. HIJ KWAM IN BOTSING MET EEN BUSJE.
INGRID STIJKEL
Hogere drempels, verkeersborden die duidelijk maken dat Herfte tijdens spitsuren alleen toegankelijk is voor bestemmingsverkeer, en een veiliger fietsoversteek. Bewoners weten wel wat er moet gebeuren om de verkeersonveilige situatie in Herfte op te lossen. Al jaren hebben ze te maken met sluipverkeer, hardrijders en onoverzichtelijke verkeerssituaties, en vaak werd dat aangekaart bij de gemeente. Daarom zijn ze ook verbaasd over de reactie van de gemeente naar aanleiding van het noodlottige ongeval donderdag op de Kuyerhuislaan, waarbij een motorrijder omkwam. De motorrijder heeft waarschijnlijk moeten uitwijken voor een fietser en kwam in botsing met een busje.
Volgens een woordvoerder vergt het tijd om tot effectieve oplossingen voor de verkeerssituatie ter plekke komen. ,,Hier was het helaas wachten op”, zegt Wim Porte, bewoner van de Kuyerhuislaan. ,,Dit is het trieste bewijs dat het met het verkeer hier niet goed gaat en dat heb ik al vaak aangekaart.”
,,Ik ben geen verkeersdeskundige, maar er moet toch een oplossing zijn om de buurtwegen veiliger te maken?”, zegt Rob Moritz, bewoner van de Herfterlaan. De verkeerssituatie staat al jaren onder druk door de slechte verkeersdoorstroming op de N35. Sluipverkeer uit de richting Dalfsen baant zich via de Herfterlaan en de Kuyerhuislaan een weg naar de Ceintuurbaan of rijdt via de Herfterlaan naar Berkum om daar de A28 op te gaan. Zelfs zandpaden zijn al als kortere routes naar en van de stad ontdekt. Dat sluipverkeer houdt zich allerminst aan de toegestane maximum snelheid van zestig kilometer per uur. De busjes die van en naar De Ambelt rijden kunnen er wat van, zegt Moritz.
Sluiproute Herfte
Ook Porte verafschuwt het rijgedrag van sommige automobilisten. Hij ziet bij de verkeerslichten Kuyerhuislaan/Ceintuurbaan geregeld auto’s zij aan zij opgesteld staan terwijl er maar een opstelstrook naar rechts is. Porte heeft de indruk dat de werkzaamheden aan de N35 bij Wijthmen het sluipverkeer alleen maar hebben geïntensiveerd. Hij heeft al vaak de verkeersonveilige situatie aangekaart bij de gemeente, maar voelt zich daar niet gehoord. Hetzelfde zegt Marianne ten Klooster: ,,Over het sluipverkeer heb ik geklaagd en ik heb al zo vaak gezegd dat de plek waar nu het ongeluk is gebeurd onveilig is. Fietsers moeten halverwege de Kuyerhuislaan oversteken omdat het fietspad er ophoudt. Wat er oa moet gebeuren is dat fietspad doortrekken en later laten aansluiten op de weg. Maar de gemeente wil er niet aan, een geldkwestie krijg ik telkens van ambtenaren te horen.”
Bron: De Stentor, 3 juni 2017

Geen opmerkingen:

Een reactie posten