zondag 10 september 2017

Cuddle&Care ontving 20 draagzakken

Gift van Babymatters ondersteunt jonge ouders met financiële problemen.Op woensdag 12 juli ontving Cuddle&Care 20 draagzakken uit handen van Conny Goossens van Babymatters, Benelux distributeur van Ergobaby.  Cuddle&Care is een project van Jeugd ggz en De Kern en heeft tot doel om jonge ouders te ondersteunen bij hun financiële probleem en de binding met hun kind.
Dankzij de donatie kunnen twintig gezinnen een draagzak ontvangen waardoor zij hun kindje een extra veilig plekje kunnen bieden in een onrustige start.

Financiële problemen zijn vaak een bron van stress. Dat heeft vaak grote impact in gezinnen met zeer jonge kinderen. Zorgen en stress hebben een negatieve invloed op de relatie tussen ouder en kind. Het project Cuddle&Care helpt jonge ouders om hun financiële problemen op te lossen en bevordert de gehechtheid tussen ouders en hun kindje.
De Ergobaby draagzakken die Cuddle&Care ontving  helpt hen om een gezond contact te maken met hun kindje,” aldus Trees Smit van Cuddle&Care . “Een draagzak is immers een hele laagdrempelige manier om de nabijheid tussen ouder en kind te stimuleren of te vergroten.”
De financiële zelfredzaamheid van de moeders wordt verbeterd door het beschikbaar stellen van kennis en expertise in zogeheten Cuddle&Care cafés. Deze cafés zijn onderdeel van bestaande ouder-kind groepen zoals die in de verschillende plaatsen in Overijssel al gegeven worden.

In een Cuddle&Care café ontvangen ouders een draagzak of een draagdoek. Het gebruik daarvan wordt ondersteund met een workshop over het dragen van een kindje en Informatie over gehechtheid en het bevordering van de ouder-kind relatie.
Ook wordt een analyse gemaakt van de financiële situatie van de ouders door middel van een voorzieningencheck: zijn de financiën op orde, heeft men overal aanspraak op gemaakt waar men recht op heeft? Een financieel deskundige kijkt mee, geeft advies en leidt eventueel toe naar passende begeleiding. Er is een kinderpsycholoog beschikbaar voor consultatie, korte interventies en waar nodig passende begeleiding of behandeling.

Cuddle&Care is erg blij met de donatie van Babymatters. Dit bedrijf zet zich graag in om moeders die het niet zo breed hebben, te ondersteunen en de voordelen van dragen te laten ontdekken. Eén van de projecten waarvoor Babymatters zich heeft ingezet is Cuddle&Care.
De overhandiging van 20 Ergobaby draagzakken vond plaats in het Cuddle&Care café in Deventer. Ook in Zwolle bestaat een dergelijke ontmoetingsplek. In Hardenberg wordt er binnenkort een geopend.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten