zaterdag 10 februari 2018

Memo Verkeerstellingen buitengebied Wijthmen/Herfte/Marshoek

Memo Verkeerstellingen buitengebied Wijthmen/Herfte/Marshoek i.r.t. N35 Z-W
d.d. 29 januari 2018


In verband met de aanleg van de nieuwe N35 Zwolle-Wijthmen en een nieuwe aansluiting van Wijthmen (Kroesenallee) op deze weg worden de verkeersintensiteiten in het buitengebied op een drietal momenten gemonitord.


  • Een zgn. 0-meting voorafgaand aan de aanleg in de periode 13/3 – 20/3/2017
  • Een tweede meting tijdens de uitvoering in november 2017
  • Een derde meting na openstelling van de nieuwe weg in het najaar 2018 of voorjaar 2019
De wegvakken waar geteld wordt zijn:
1. Erfgenamenweg, wegvak t.h.v. Eierweg nr 15
2. Oude Dalfserweg, wegvak t.h.v. nr 1
3. Herfterlaan, wegvak t.h.v. nr 27
4. Kuijerhuislaan, wegvak t.h.v. nr 38Resultaat van de 0-meting van maandag 13 maart 2017 tot en met zondag 19 maart 2017 en de tweede meting na in gebruik name van de ‘kettingkast’ van maandag 20 tot en met zondag 26 november 2017. De verkeersintensiteiten in de tabellen zijn weekintensiteiten. Voor een gemiddelde weekdag zijn deze intensiteiten door 7 gedeeld.


Voorlopige conclusies:
1. Op de Erfgenamenweg is sprake van een forse afname van het autoverkeer (gem. weekdag van 1.530 naar 840 p.a.) in beide richtingen (30 – 50 %) De intensiteit bij beide metingen is in beide richtingen vrijwel gelijk.
2. De intensiteit van het autoverkeer op de Oude Dalfserweg is in beide richtingen met 20 tot 30% toegenomen (gem. weekdag van 540 naar 650 p.a.). De intensiteit bij beide metingen is richting Zwolle twee keer zo hoog als de intensiteit richting Dalfsen.
3. Op de Herfterlaan zijn de intensiteiten van het autoverkeer in beide richtingen fors toegenomen (gem. weekdag van 2.010 naar 2.670 p.a.). Richting Zwolle met 25% en richting Herfte-Dalfsen met 50 %. De intensiteit richting Zwolle was groter. Door de de forse groei richting Herfte-Dalfsen zijn de stromen meer gelijk geworden.
4. De telpunten op de Erfgenamenweg, Oude Dalfserweg en Herfterlaan vormen samen een soort cordon om het buitengebied van Herfte. De totale intensiteit van deze drie telpunten tijdens de 0-meting en de 2e-meting verschilt slechts 2 % (gem. weekdag 0-meting 4.090 en 2e-meting 4.170 p.a.). Per richting uitgesplitst levert dit het beeld op dat richting Dalfsen er een toename is van ca.11% (van 1.660 naar 1.850 p.a.) en richting Zwolle een afname van ca. 5% (van 2.430 naar 2.320 p.a.)
5. Op basis van deze telgegevens lijkt het waarschijnlijk dat de grote verschillen het gevolg zijn van een gewijzigde routekeuze van het autoverkeer van en naar dit gebied, met name van de Erfgenamenweg naar de Herfterlaan en de Oude Dalfserweg. Het doorgaande verkeer door het gebied richting Dalfsen lijkt licht toe te nemen en richting Zwolle licht af te nemen.
6. Op de Kuijerhuislaan is de toename van het autoverkeer redelijk fors met 30 tot 35% (gem. weekdag van 2.360 naar 3.170 p.a.).
De intensiteit is in beide richtingen vrijwel gelijk. Gelet op de locatie aan de rand van Berkum en de overige telgegevens heeft deze toename waarschijnlijk geen relatie met de werkzaamheden aan de N35. Nader onderzoek naar de ontwikkeling van het autoverkeer op de Kuijerhuislaan is noodzakelijk.
Wij stellen voor deze uitkomsten te betrekken bij de gesprekken met betrokkenen uit het gebied n.a.v. de recent gemaakte afspraak in het wijkplatform Wijthmen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten