woensdag 13 februari 2019

Resultaten verkeerstellingen buitengebied Zwolle


Onderstaande overzichten ontving onze verkeerscommissie wat betreft de drukte op onze binnenwegen. De 0-meting vond plaats voorafgaand aan de aanleg van de N35 maart 2017. De 2e-meting november 2017 en de 3e-meting na opening van de N35 in november 2018.
Voor een gemiddelde weekdag zijn de metingen door 7 (!) gedeeld. De conclusie is dat het verkeer na de opening N35 weer is toegenomen op  de Erfgenamenweg en in grote mate op de Kuijerhuisweg. De gemeente heeft hier inmiddels een voorstel gedaan voor een flink aantal verkeer belemmerende maatregelen (drempels, verhogingen).

Telresultaten per wegvak voor een gemiddelde weekdag (auto's)
Wegvak/telpunt 0-meting 2e-meting 3e-meting
Erfgenamenweg (01)


Richting Dalfsen-Wijthmen 815 365 660
Richting Zwolle-Berkum 715 475 605
Totaal 1530 840 1265
Oude Dalfserweg (02)


Richting Dalfsen-Wijthmen 365 435 270
Richting Zwolle-Berkum 175 215 320
Totaal 540 650 590
Herfterlaan (03)


Richting Dalfsen-Wijthmen 1230 1515 1265
Richting Zwolle-Berkum 780 1155 1140
Totaal 2010 2670 2405
Kuijerhuislaan (04)


Richting Dalfsen-Wijthmen 1220 1610 1780
Richting Zwolle-Berkum 1140 1560 1585
Totaal 2360 3170 3365


De punten waar de metingen werden verricht:
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten