woensdag 20 februari 2019

Kennismaking met wijkwethouder Dogger

Wijthmen Mijn wijk van morgen
Ik ben nu ruim een half jaar wethouder in Zwolle
en heb al heel wat mensen gesproken. Dat is ook een van de leuke dingen in mijn werk: mensen ontmoeten, horen wat hen bezighoudt, wat ze fijn en misschien minder fijn vinden aan hun woonomgeving. Het lukt natuurlijk niet om iedereen persoonlijk te spreken. Ik maak dan ook graag van de gelegenheid gebruik om mij voor te stellen in deze wijkkrant. Ik ben namelijk ook wijkwethouder van een aantal wijken waaronder Wijthmen.

Het komende jaar is er volop de gelegenheid om elkaar te spreken.

De eerste gelegenheid doet zich voor op donderdag 28 februari a.s. op de bijeenkomst over het Dorpsplan Wijthmen. Want mij is bekend dat u 
                                                                         William Dogger
heel graag ziet dat er nieuwe woningen in Wijthmen bij gebouwd worden. Woningen die heel belangrijk zijn voor de toekomst van Wijthmen, het Wijthmen van morgen. Wethouder Ed Anker zet zich daar hard voor in.  Al vaker leek de start nabij, maar steeds kwam er iets tussen. Hoewel de laatste berichten hoopgevend waren (juli 2018) constateer ik met u dat er nog geen stedenbouwkundig plan is gepresenteerd. Dat u als bewoner dan niet meer alle vertrouwen heeft in de goede afloop, begrijp ik heel goed. De ontwikkelaar Kreator/Loostad presenteert die avond  de stedenbouwkundige schets. Zij horen dan graag uw reactie.


Ook een mogelijke verlegging van de Kroesenallee is een belangrijk onderwerp voor Wijthmen.

Want als de Kroesenallee verlegd zou kunnen worden, verdwijnt veel doorgaand verkeer uit de kern van Wijthmen. Ik snap daarbij heel goed dat dit voor een aantal Wijthmeners niet leuk is. De Kroesenallee komt nu veel dichter bij hun woning langs. Belangrijk voor mij is dan een zorgvuldig proces. Ik zie gelukkig dat de studie naar de verlegging in nauwe samenspraak met de bewoners gebeurt.

Op 28 februari hoop ik verder met u kennis te maken. Op een ander moment kunnen we van gedachten wisselen over onderwerpen die van belang zijn voor de toekomst van Wijthmen. Dat kunnen situaties zijn die al goed gaan in Wijthmen en die we willen behouden en punten die verbeterd kunnen worden of extra aandacht nodig hebben. In Het Buurt voor Buurt onderzoek 2018 geeft u uw wijk het rapportcijfer 7,6. Dat is iets hoger dan u de wijk in 2016 gaf. Veel bewoners verwachten dat de wijk de komende jaren nog meer vooruit zal gaan. Dat heeft deels met de nieuwe N35 te maken waardoor er minder sluipverkeer, geluidsoverlast en agressief rijgedrag verwacht wordt.

Wijthmen heeft een dorpsmentaliteit. Dat verklaart denk ik waarom Wijthmen in het onderzoek hoog scoort waar het het aantal actieve bewoners betreft. Ik verwacht dan ook dat de ontmoetingen met de bewoners van Wijthmen, zoals we die gewend zijn, voortgezet worden. Niet alleen over het aansluiten van de Kroesenallee op de N35 en de plannen voor de woningbouw, maar ook over belangrijke vraagstukken zoals schone energie en klimaatbeheersing.

U vraagt zich misschien af hoe Wijthmen het wijkdorp met de dorpsmentaliteit kan blijven met alle veranderingen die gaan komen? Ik begrijp heel goed dat sommige wijkbewoners zich daar zorgen over maken. Samen met mij kunnen andere bewoners hen geruststellen. Het Dorpsplan Wijthmen dat samen met bewoners is gemaakt, geldt nog steeds als basis voor de ontwikkelingen in de wijk.

Ik wil u niet al te veel geruststellen, want ik hoop dat u naar de wijkbijeenkomsten komt en we verder kunnen kennismaken. Ideeën over de wijk kunt u ook altijd aan de wijkmanager en wijkbeheerder kwijt. Ik zit regelmatig met hen aan tafel om de ontwikkelingen in de wijk te bespreken. Maar zoals ik al zei: ik ga graag met u zelf in gesprek. Dus ik hoop dat we elkaar binnenkort ontmoeten om samen te werken aan Mijn Wijthmen van morgen.William Dogger, wijkwethouder Wijthmen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten