donderdag 20 februari 2014

Dorpsplan Wijthmen


Bijdrage van het CDA
 
Het college heeft een principe uitspraak gedaan, om door te gaan met de ontwikkeling van deeerste fase van het Dorpsplan Wijthmen.
Het CDA kan zich hier prima in vinden. Zeker gezien hoe deze tot stand is gekomen; met de bewoners, gemeente, Salverda en Stichting Ouderen Wijthmen.
 
Wij willen onze waardering uitspreken voor deze partijen, die met veel inzet tot een goed plan zijn gekomen voor het dorp Wijthmen. 
Voor de toekomst van het dorp is uitbereiding noodzakelijk, mede gezien de vergrijzing. 
 
Er wordt in het plan tegemoet gekomen aan de wensen van de ouderen in het dorp, die hier nu langer kunnen blijven wonen, met eventuele zorg.
Het plan voorziet in de behoeftes van het dorp; zorgsociale huurwoningen en vrije kavels voor de zelfbouwers.
Het CDA wil wel dat, wanneer er minder vraag is naar zorgwoningen, deze dan voor andere doelgroepen beschikbaar komen.
 
Wat de verwerving van grond betreft; het CDA gaat ervan uit dat dit in goed overleg met betrokken partijen tot stand komt. Dit met als doel een goede toekomst voor zowel het dorp als ook de boer
 
Er bestaat nog een tekort op de financiering van dit project van € 275.000,-
Het voorstel om het stadsontwikkelingsfonds hiervoor te gebruiken, en daarmee het tekort te dekken vinden wij een prima voorstel.
Wanneer er geen uitbereiding van het dorp komt, en voorzieningen verdwijnen zoals school,sport en het cultuurhuus, dan zal dit vele malen meer kosten.
Het CDA is dan ook voor het voorstel om het Dorpsplan te realiseren.

Martien van Gurp, raadslid voor het CDA.   


Geen opmerkingen:

Een reactie posten