zaterdag 8 maart 2014

Bieb op School plus ….. 
Eén van de kerntaken van een basisschool is de kinderen leren lezen, zowel technisch als met begrip van de tekst. Hieraan gekoppeld stimuleren basisscholen de kinderen tot lezen. Op de Kubus ruimen we veel tijd in voor lezen. Onze jeugd moet kilometers maken. Verder haken we jaarlijks in op de Kinderboekenweek in oktober en houden we wel eens een voorleeswedstrijd.
Een deel van de jeugd was gewend om boeken te lenen bij de bibliobus. Deze is wegbezuinigd. Hierdoor zijn te lenen boeken pas op grotere afstand en met meer moeite beschikbaar. Dit doorkruist ons beleid om het lezen thuis te stimuleren.

Na overleg binnen het team heeft de schoolleiding contact gelegd met de Bibliotheek Zwolle om te komen tot een Bieb op School. Tevens werd contact gezocht met het bestuur van Plaatselijk Belang.
Bij het schoolbestuur, stichting Catent,  is een aanvullend budget aangevraagd en inmiddels verkregen. In 2014 willen we de Bieb op School realiseren en opstarten.

Een Bieb op School wordt gerund door leerlingen in samenwerking met enkele volwassen vrijwilligers. In eerste instantie zal de bieb twee keer per week open en in bedrijf zijn. Naast het uitlenen van boeken aan de leerlingen van school zien wij nog een andere mogelijkheid. Onze bieb kan tevens afhaal- en inleverpunt zijn voor de bewoners van Wijthmen en Herfte, die via internet boeken – ook e-books!-, dvd’s en cd’s aanvragen bij de bibliotheek in Zwolle. Het webadres is http://www.bibliotheekzwolle.nl   

De Bibliotheek Zwolle is bereid de aangevraagde materialen op school aan te leveren en op te halen. Plaatselijk Belang is enthousiast.

Op deze manier kan onze Bieb op School ook van betekenis zijn voor heel de gemeenschap en versterken we in Wijthmen en Herfte het begrip Kulturhus.Geen opmerkingen:

Een reactie posten