zondag 16 maart 2014

Expertise uitwisseling binnen Jeugdzorg

Onderwijs en werkveld delen expertise om de kennis en de kracht van jeugdzorg te vergroten
Kennis en kracht voor jeugdzorg in IJsselland
Onderwijs en werkveld ondertekenen convenant

Onder het motto ‘kennis en kracht voor jeugdzorg in IJsselland’ gaan Stichting De Kern, Trias Jeugdhulp, Vitree en het Windesheimlectoraat Sturing in de Jeugdzorg hun expertise uitwisselen. Doel hiervan is verdere professionalisering van jeugdzorgprofessionals in de regio IJsselland mogelijk te maken en de eigen kracht van burgers bij jeugdzorgproblematiek te versterken. Op donderdag 6 maart werd deze samenwerking bekrachtigd met het ondertekenen van een convenant.

Aan de slag
De ondertekening van het convenant vond plaats tijdens een symposium over ‘De jeugdwerker van de toekomst’. Ruim 200 jeugdzorg-professionals en studenten verdiepten zich in de veranderingen die op dit moment plaatsvinden in de jeugdzorg en de consequenties daarvan voor de medewerkers. De sprekers en workshops gingen natuurlijk in op de problemen en zorgen die er zijn rond de jeugdzorg transitie en transformatie. Maar toch overheerste een positieve sfeer. De zin “We gaan aan de slag, ” werd in opvallend veel bijdragen uitgesproken.

Spelbepaler, geen speelbal
De onderwerpen die tijdens het symposium de revue passeren zijn precies de aanleiding voor het samenwerkingsconvenant dat aan het eind van de middag werd ondertekend door Stichting De Kern, Trias Jeugdhulp, Vitree en het Windesheimlectoraat Sturing in de Jeugdzorg. Deze vier organisaties spreken daarmee af om hun kennis en kracht te bundelen. De reeds ingezette transitie en transformatie van de jeugdzorg bepalen mede de thema’s waarop het samenwerkingsverband zich de komende tijd gaat richten. De Swart: ”De transformatie is allereerst gericht op preventie en vroeg signalering. Als we eerder ingrijpen bij probleemsituaties zal zware zorg minder vaak nodig zijn. Uiteraard kan dat niet zonder de inzet van de ouders en sociale netwerken”. De vraag is hoe je dat goed organiseert. Daarom is de samenwerking tussen professionals, vrijwilligers en mantelzorgers een van de thema’s van het samenwerkingsverband.
Centraal in de doelstelling staat de jeugdzorg-medewerker. Fokko Witteveen oogst een afsluitend applaus: “Die medewerker is voor ons de spelbepaler, en nooit de speelbal.”

Slechts 5% van de jeugdzorg is bewezen effectief
Tijdens het symposium gingen Jos Baecke en Jack de Swart (beiden Lector Sturing in de Jeugdzorg bij Windesheim) in op de transitie –de overgang naar de gemeenten-  en de transformatie –de veranderingen- van de jeugdzorg. Beiden vinden dat er in de jeugdzorg veel verbeterd kan worden, maar plaatsen wel kanttekeningen bij het hoge tempo waarin dat nu gebeurt. Zij constateren dat daardoor de preventie en vroegsignalering onderbelicht blijft en vinden dat de nieuwe werkwijze teveel berust op aannames en wishfull thinking. Prikkelend daarbij is hun opmerking dat slechts 1 tot 5% van de interventies in de jeugdzorg bewezen effectief is. Het belangrijkste is echter de aandacht voor de jeugdwerkers. Zij zijn de spil van het veranderingsproces.

Miniconferentie De jeugdzorgwerker in de toekomst
Het convenant tussen de vier partijen wordt getekend tijdens een miniconferentie waarin de transitie van de jeugdzorg wordt vertaald naar de rol, de houding en de competenties van de jeugdzorgwerker in en na de transitie (en transformatie). De inloop van deze miniconferentie start om 12.30 uur; de afsluitende borrel begint om 16.45 uur. Het convenant wordt getekend tijdens een plenair gedeelte dat om 16.00 uur begint. Het volledige programma staat op www.windesheim.nl/agenda

Geen opmerkingen:

Een reactie posten