vrijdag 21 maart 2014

Informatieavond Zorg in Nabijheid Wijthmen 26 maart

ZWOLLE - Het eerste sociaal wijkteam van Zwolle is onlangs geïnstalleerd in Wijthmen. Onder de naam ZIN Wijthmen zijn wijkverpleegkundige Annet Uijttewaal en enkele zogeheten dorpsondersteuners van start gegaan met hun werkzaamheden. 

Op woensdag 26 maart worden de inwoners geïnformeerd over de vorderingen (om 19.30 uur in het Kulturhuis). 


Verzorgingshuizen in heel het land sluiten de deuren. De rijksoverheid wil dat iedereen zo lang als mogelijk thuis blijft wonen. Ook als dat ogenschijnlijk niet meer kan en er tegelijk 40 procent moet worden bezuinigd op de thuiszorg. De gemeenten worstelen met het vinden van een passend antwoord.  Wijthmen denkt een goede oplossing te hebben gevonden met het installeren van ZIN Wijthmen.

ZIN staat voor Zorg In Nabijheid, oftewel buurtzorg. Op initiatief van Stichting Ouderenzorg Wijthmen en Zorginstelling Driezorg

is een geheel eigen en  vernieuwend op Wijthmen toegespitst wijkzorgconcept ontwikkeld, dat bekendstaat als het Wijthmens model , waarin professionals, mantelzorgers  en vrijwilligers gezamenlijk optrekken. 

Gemeente Zwolle en provincie hebben de plannen ondersteund.

Het wijkteam heeft de beschikking over een personenbus (inclusief rolstoelvervoer) voor een eigen vervoersdienst. 
Er wordt momenteel gewerkt aan een dienstregeling, die in april van kracht wordt. Daarnaast worden keukentafelgesprekken met de oudere inwoners in de buurtschap voorbereid.

Wijthmen (en omgeving) telt relatief veel 60-plussers. Velen van hen wonen al jaren in de buurtschap en willen daar graag zo lang mogelijk blijven wonen. De voorgenomen nieuwbouw (85 woningen, waarvan tenminste 32 zorg gerelateerd ) aan de Erfgenamenweg komt hiervoor als geroepen en zal tevens de leefbaarheid in het dorp behouden c.q. vergroten. Daarnaast heerst er bij deze groep, net als bij veel leeftijdgenoten in heel het land, ongerustheid over de actuele ontwikkelingen in de (ouderen)zorg.

Doel van de informatieavond op 26 maart is een deel van die onrust weg te nemen door het aandragen van een alternatief en de plannen in samenspraak met de inwoners te verfijnen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten