dinsdag 31 maart 2015

Gemeente Zwolle, plan Wythmenerplas waterskibaan


Via deze brief wil ik u informeren over het definitieve plan voor de Wijthmenerplas.

Vorig jaar heeft in september een inloopavond plaats gevonden voor de inwoners van Wijthmen / Herfte/ Zalné waarbij informatie werd gegeven over de invulling van het plan voor de Wijthmenerplas.

Zoals u misschien uit de verschillende media heeft vernomen, hebben met name de duikverenigingen om meer ruimte gevraagd voor hun sport. Tijdens de bespreking in de gemeenteraad op 9 februari 2015 is een motie aangenomen met het verzoek om een tracé voor de waterskibaan uit te werken dat meer rekening houdt met de duikers.

 

Randvoorwaarden Onderwatersport

Aan de hand van randvoorwaarden van de Nederlandse Onderwatersport Bond heeft de ondernemer onderzocht welke baanvarianten alsnog mogelijk zijn. Verdere aanpassingen op de huidige locatie bleken niet te leiden tot meer ruimte voor de duikers. Omdat het tracé van de waterskibaan aan specifieke randvoorwaarden moet voldoen is er voor gekozen om de waterskibaan, en daarmee ook het paviljoen,  te verplaatsen naar een ander deel van de Wijthmenerplas. (Zie bijlage).

 

Gewijzigd plan

Het bijgevoegde ontwerp voor de waterskibaan leidt tot meer ruimte voor de duikers.

Ook ligt de waterskibaan ten opzichte van het vorige ontwerp op een grotere afstand van de diverse stranden aan de oostzijde van de plas.

Het paviljoen is vanwege de samenhang met het startpunt van de waterskibaan in noordwestelijke richting verplaatst. (Locatie 3 van de inpassingsvisie). Het ontwerp voor het paviljoen met terras is niet gewijzigd. Een combinatie van een steiger/ vlonder verbindt het terras met het startpunt van de waterskibaan.

De ondernemer heeft inmiddels de omgevingsvergunning voor het vorige plan ingetrokken en een nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd.

Het doel van de ondernemer is om dit jaar al met haar activiteiten te starten.


Beheerplan

Zoals bekend wordt gewerkt aan een beheerplan. Dit plan is bijna afgerond.  Het doel van het beheerplan is primair om overlast voor de bewoners in de nabijheid van de Wijthmenerplas te voorkomen als gevolg van de activiteiten die door Lakeside worden georganiseerd.

 

Om het beheerplan compleet te maken wordt nog informatie over de toegestane maximum geluidsniveaus toegevoegd. Ook wordt een tekening gemaakt waarop staat aangegeven binnen welk gebied rond het paviljoen Lakeside haar vaste activiteiten organiseert.

Zodra deze informatie beschikbaar is ontvangen alle omwonenden het volledige beheerplan. Aansluitend wordt een moment georganiseerd waarbij nog op het beheerplan kan worden gereageerd en/of vragen kunnen worden gesteld.

Tot slot wordt het beheerplan door het College vastgesteld. Het vastgestelde beheerplan wordt vervolgens naar de omwonenden gestuurd.
 

Ik vertrouw er op u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Eventuele vragen kunt u richten aan YMP.Mieremet@zwolle.nl

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten