zondag 15 maart 2015

Uit de voetbalbestuurskamer

Inmiddels is het al weer half maart wanneer ik de tweede “Uit de bestuurskamer” van 2015 schrijf. Tijdens de winterstop is er nog aan diverse zaalcompetities meegedaan en is de D kampioen geworden. Hulde!!! Na de winterstop en wat afgelastingen is het tweede deel van de competities nu weer in alle hevigheid losgebarsten.

 

Fantastisch is de actie van het derde team dat na afloop van de Wijthmenerplasloop het Rad van Fortuin organiseerde met een vervolg na de wedstrijd van het eerste tegen SEH. Na aftrek van kosten een prachtige totale opbrengst van ruim € 450,--. Kan de vv Wijthmen heel goed gebruiken. Het derde team heel erg bedankt voor deze actie!!!!
 

De afgelopen maanden is er veel gebeurd op het sportpark. De oude afrastering is vervangen, er zijn andere dug-outs neergezet en ook de bestrating is weer in orde gemaakt. De dug-outs moeten nog voorzien worden van beplating, maar hiervoor is het wachten op wat warmer weer, omdat dit alleen kan bij temperaturen boven de 10 graden. Hiervoor moeten we dus nog even geduld hebben. Op vrijdag 20 maart wordt een aanvang gemaakt met het terugplaatsen van de reclameborden.
 

Tijdens het vervangen van de afrastering is tevens een afscheiding tussen het terras en de velden neergezet. Dit is nu dus ook helemaal volgens de KNVB normen. Tevens zijn de fietsenstandaards van het terras verwijderd. Het is niet meer de bedoeling dat er fietsen op het terras worden gezet. ZET FIETSEN DAN OOK IN DE FIETSENSTALLING en niet meer op het terras.
 

Ook zijn er nog plannen voor een tribune in de maak. Op dit moment wordt een tekening gemaakt. Voor het realiseren zal wel een behoorlijk budget nodig zijn. Hiervoor is goedkeuring van de leden nodig. Wanneer het zover is zal er een extra ALV worden uitgeschreven. Jullie worden op de hoogte gehouden.

 

Kortom, er is dus weer veel werk verzet door heel veel vrijwilligers. Bedankt hiervoor!!!! Het is fijn dat wanneer we een beroep op de leden doen er altijd wel een aantal leden zijn die komen helpen. Omdat er zoveel te doen is is het ook onvermijdelijk dat veel werk door dezelfde vrijwilligers wordt gedaan. Besef wel dat heel vv Wijthmen jullie hiervoor dankbaar is en laat het een stimulans zijn voor de leden die nog niet heel veel werk verricht hebben.

 

Er wordt regelmatig in de media bericht dat de crisis voorbij is. Nu, dat geldt niet voor de sportwereld. De gemeente wil 11 miljoen bezuinigen en “de sport” moet hiervan 800.000 euro realiseren in 2018. In 2016 moet al 300.000 euro gerealiseerd zijn. De gemeente heeft plannen om de huur van de velden te verdubbelen, wanneer er niet op andere manieren bezuinigd kan worden. Dit betekent voor de vv Wijthmen geen €8250,-- maar €16501,-- huur voor twee velden. Er is al een gesprek geweest tussen de verenigingen en de gemeente hierover en in april volgt een volgend overleg. De Federatie Zwolse Voetbalverenigingen, waarvan ook vv Wijthmen lid is, gaat een gezamenlijk standpunt voor de plannen van de gemeente gezamenlijke formuleren om zo een goed tegenwicht voor de gemeente te vormen. Zorgelijke tijden en wordt vervolgd.

 

De oproep van Gerard Hulsmann voor hulp bij de website is gehonoreerd. Angeli Poppe gaat samen Gerard de website up to date houden, maar dat kunnen ze niet zonder de hulp van de leden. Dus zorg voor info over de teams en andere gebeurtenissen binnen de vv Wijthmen. Gerard en Angeli rekenen op jullie!!!!!

 

Club van 50. Op initiatief van de sponsorcommissie wordt een club van 50 opgericht. Iedereen die vv Wijthmen een warm hart toedraagt kan lid worden. Het doel van de club van 50 is de vv Wijthmen financieel te ondersteunen. Het geld wordt aan projecten besteed die niet uit de normale begroting betaald worden. Er worden 3 personen gezocht die voor deze club een commissie vormen en die uiteindelijk beslissen welke projecten financieel gesteund worden. Meer informatie komt op de website te staan. Lijkt het je wat meld je dan nu aan bij één van onze bestuursleden.

 

Kom ik bij het laatste punt van deze “Uit de bestuurskamer”. Er is de wens uitgesproken om een richtlijn te maken hoe om te gaan met kleding en materiaal van vv Wijthmen. Een eerste concept is inmiddels gereed. Wanneer de richtlijn definitief is wordt deze verenigingsbreed verspreid en dient iedereen die kleding en/of materiaal van vv Wijthmen gebruikt zich hieraan te houden.

 

Frans Kerkum

Geen opmerkingen:

Een reactie posten