donderdag 14 mei 2015

Uit de bestuurskamer van de voetbal

Inmiddels loopt het seizoen weer ten einde wanneer ik dit schrijf en wanneer de Elshofbode uitkomt is het seizoen al over. Dit is dan ook de laatste “Uit de bestuurskamer” van het seizoen 2014-2015.
 

We krijgen alom complimenten over ons sportpark. Het ziet er dan ook prima uit met de nieuwe afrastering, de nieuw opgehangen reclameborden en de nieuwe dugouts. Deze klussen zijn weer gerealiseerd met heelveel vrijwillegers. Onze dank hiervoor!!!!!
De toegang tot het Kulturhus de Elshof wordt aangepast. Deze wordt dusdanig gemaakt dat er geen fietsen meer op het terras geplaatst kunnen worden. Ook de fietsenstalling wordt meegenomen in deze aanpassing. 
 
De plannen voor een nieuwe tribune waren al in een ver gevorderd stadium toen er plotseling een mogelijkheid kwam om kunstgras te realiseren op het trainingsveld. Het bestuur heeft in een extrabestuursvergadering besloten om voorrang te geven aan het realiseren van kunstgras. De vv Wijthmen heeft meer aan een trainingsveld dat het hele jaar door bespeelbaar is dan aan een tribune langs het eerste veld ook al zou dat het sportpark een nog mooier aanzicht gegeven hebben. Ook komt er belijning op het veld en is dit veld geschikt voor het afwerken van F en E wedstrijden. Ook de veteranen die 7 tegen 7 spelen kunnen er op terecht.
Voor het aanschaffen van het kunstgrasveld is een behoorlijk budget nodig. Dit kon het bestuur niet alleen beslissen.In een extra uitgeschreven Algemene ledenvergadering, die gehouden is op 30 april 2015 is uitleg gegeven en is er gestemd of het bestuur hiermee door kon gaan en zich verder kon gaan verdiepen in de realisatie hiervan. De vergadering was druk bezocht. Een spelend seniorlid had 3 stemmen, een spelend lid van 16 tot 18 jaar had 2 stemmen, een spelend lid jonger dan 16 jaar had 1 stem en ook de verenigingsleden hadden 1 stem. Met 223 stemmen voor en 27 tegen werd het voorstel van het bestuur inclusief een contributieverhoging om geld te reserveren voor vervanging over 10 jaar en financiering van een eventuele lening, aangenomen en kunnen verdere stappen ondernomen worden. De spelende seniorleden gaan met ingang van het nieuwe seizoen € 165,--, de jeugdleden gaan €82,50 en de verenigingsleden gaan € 40,-- per jaar betalen. In principe moet tijdens de zomermaanden het veld gerealseerd worden. Wanneer er ontwikkelingen zijn worden jullie via mail of Elshofbode op de hoogte gehouden en wanneer er mogelijkheden zijn voor sponsoringen gaar aan het bestuur of sponsorcommissie melden.
 
Wat betreft de bezuinigingen van de gemeente kan ik nog melden dat er in het najaar een sportagenda uitkomt waarin de bezuinigingen worden uitgeschreven. De federatie Zwolse Voetbalverenigingen heeft een gezamenlijk standpunt van de bij de federatie aangesloten verenigingen najaar de gemeente uitgebracht. Hierin wordt gesteld dat de gemeente geen rekening houdt met de mogelijkheden van een sportvereniging en de bezuinigingen veel te kort door de bocht wil toepassen. De ideeën die de gemeente heeft om extra geldstromen binnen de sportverenigingen te realiseren om zo de bezuinigingen op te vangen zijn volgens het standpunt van de federatie onrealistisch en dan ook niet haalbaar. Wordt vervolgd.
 
Club van 50. Op initiatief van de sponsorcommissie wordt een club van 50 opgericht. Iedereen die vv Wijthmen een warm hart toedraagt kan lid worden. Het doel van de club van 50 is de vv Wijthmen financieel te ondersteunen. Het geld wordt aan projecten besteed die niet uit de normale begroting betaald worden. Er worden 3 personen gezocht die voor deze club een commissie vormen en die uiteindelijk beslissen welke projecten financieel gesteund worden. Meer informatie komt op de website te staan. Lijkt het je wat meld je dan nu aan bij één van onze bestuursleden.
 
HELAAS HEEFT NOG NIEMAND ZICH GEMELD OM TOT DE COMMISSIE TOE TE TREDEN. HET IS ECHT NIET VEEL WERK. ÉÉN KEER PER JAAR MOET ER DOOR DE COMMISSIE BESLOTEN WORDEN WAAR HET GELD DAT GEDURENDE HET JAAR IS INGELEGD AAN WORDT BESTEED. VOOR MEER INFORMATIE KIJK OP DE WEBSITE OF VRAAG EEN BESTUURSLID.
 
Rest me nog iedereen fijne zomermaanden toe te wensen en tot het volgende seizoen.
 
Frans Kerkum

Geen opmerkingen:

Een reactie posten