donderdag 14 mei 2015

Buurt voor buurt onderzoek juni 2014


Plaatselijk Belang Wijthmen
Sinds 1995 wordt in de gemeente Zwolle om het jaar een onderzoek naar leefbaarheid en veiligheid gehouden. Ook vragen over het leven van Zwollenaren zijn in de enquête opgenomen. Hierdoor kan het sociale component in beeld gebracht worden. De gemeente krijgt zo meer inzicht in thema's als wonen, werken, gezondheid, sociale participatie en vrije tijd.

In juni 2014 heeft er weer dit onderzoek plaatsgevonden en u kunt de rapportage van dit onderzoek openen via de volgende link


Hierin moet u het stadsdeel oost aanklikken om de voor Wijthmen relevante informatie naar voren te halen. Daarna staat op bladzijde 7 de link naar de uitkomsten voor Wijthmen.

In het blokje van negatieve ontwikkelingen willen we een punt extra aandacht geven. Het gaat er dan om dat sinds het vorige onderzoek er een stijging is in het aantal huishoudens wat meldt meer moeite te hebben om rond te komen.

Via deze weg willen we melden dat er elke woensdag een zorgcoördinatiepunt is in het Kulturhus waar u altijd heen kunt gaan om te kijken of er oplossingen zijn als u financiële problemen heeft. Hier is dorpsondersteuner Marion Tolhuis aanwezig vanuit de gemeente Zwolle. Mocht deze stap te groot zijn dan kunt u ook altijd bellen of mailen met de desbetreffende persoon om hierover contact te hebben.

Dorpsondersteuner (Marion Tolhuis)
Telefoonnummer:          038 49 83 230
E-mail adres:                
marion@zinzwolle.nl

De ervaring leert dat mensen niet te koop lopen met deze problemen en hier al evenmin over praten. Haaks daarop staat dat wij in een buurt leven die veel voor elkaar over hebben en veel willen helpen waar dit mogelijk is.

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten