zondag 20 september 2015

Tennisbaan of natuurspeelplaats voor Wijthmen?

Bij Plaatselijk Belang zijn twee ideeën ingediend voor het bosje gelegen tussen de Woestijnenweg en het sportpark.

Eerste idee, een natuurspeelplaats.
In Wijthmen zijn twee speeltuinen en deze worden goed gebruikt. De speeltuinen zijn vrij steriel en bieden geen extra impulsen qua voelen, ruiken en beleven.
Een paar ouders hebben het plan geopperd of er iets te realiseren is op het gebied van speelnatuurOok bij de leerkrachten van de school is er behoefte aan een stuk groene speelruimte.
In overleg met de leerkrachten, kinderen en de ouders kunnen we zorgen dat de wensen in kaart gebracht worden, en kijken naar de haalbaarheid van de uitvoering. Inspiratie en informatie is te vinden op www.springzaad.nl
Het bosje tussen de Woestijnenweg en de school /sportpark, lijkt hiervoor geschikt. In dit bosje ligt nu het fietspad en de paardrijbak.

Hierin zou bijvoorbeeld een ruimte kunnen komen waar hutten gebouwd kunnen worden. Ook zou de paardrijbak dienst kunnen doen als crossbaantje.
Dit zijn ideeën en kunnen nog alle kanten op ingevuld worden. Alles moet in overleg met de gemeente gebeuren, omdat zij eigenaar van dit bosje zijn.
Wat betreft de paardrijbak is het nodig dat de paardrijvereniging afstand doet van de locatie, overleg is hierover gaande.
Voor het slagen van dit plan is het wenselijk dat er een groep van minimaal 5 personen ontstaat die plannen uitwerkt en als coördinatiegroep fungeert. Zij zullen dan als eerste een avond organiseren waarop iedereen kan komen en meedenken aan wat er moet komen en hoe dit te realiseren is.

Tweede idee, een tennisbaan.
Via Plaatselijk Belang is er een idee binnen gekomen om op de plek van de paardenbak een tennisbaan neer te leggen.
Ook voor dit plan geldt dat de paardrijvereniging afstand moet doen van de rijbak om het te laten slagen. Het is zinvol dat de mensen die hier belangstelling voor hebben zich melden bij Plaatselijk Belang zodat bij voldoende belangstelling een groep samengesteld kan worden die dit gaat uitzoeken qua haalbaarheid en kosten.
Je kunt je melden bij Plaatselijk Belang via de mail of neem even telefonisch contact op.

Aanmelden kan bij
Gerard Ganzeboer
g.ganzeboer@home.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten