dinsdag 22 mei 2018

Update sluipverkeer


De commissie verkeer heeft niet stil gezeten de afgelopen maanden. De 6 actieve bewoners tellende cie heeft een aantal keren vergaderd en 3x overleg gehad met vertegenwoordigers van de gemeente Zwolle.
Het eerste voorstel om het sluipverkeer terug te dringen ging uit van een lokale verkeersbestemming voor het hele gebied begrenst door : afslag Poppenallee – Herfterweg, hoek Erfgenamenweg – Kroesenallee , Ceintuurbaan – Kuyerhuislaan en de hoek Campherbeeklaan – Oleanderlaan (in Berkum). Dit was ietsje teveel van het goede, met name de handhaafbaarheid door de politie was niet mogelijk. Daarmee zou ook een voorstel juridisch zwak staan. Geen haalbare kaart dus. 

Het tweede voorstel, nu vanuit de gemeente geopperd als alternatief voor het eerste voorstel,  betrof heel gericht een bestemmingsverkeersgebied van enerzijds de hoek Oude-Dalfserweg – Herfterlaan tot aan de hoek Herfterlaan – Helmhorstweg. Goed te handhaven, maar naar onze inschatting zou hiervoor het draagvlak in onze buurt erg klein zijn. Daarom zijn we hier niet verder mee gegaan.


Uiteindelijk is het derde voorstel als volgt. Bestemmingsverkeer bestemming van de hoek Oude Dalfserweg – Hooiweg tot aan de Poppenallee. Deze belemmering gaat met name sluipverkeer komende uit Dalfsen richting Zwolle tegen. Het sluipverkeer vanuit Raalte/Heino zou dan alsnog via de Oude Wijthemerweg – Erfgenamenweg – Herfterlaan door kunnen stuiven. Maar, wellicht biedt de verlegging van de Kroesenallee hier uitkomst. Eind 2018 zal de studie naar mogelijkheden voor verlegging gereed zijn. Onderdeel van een oplossing zou kunnen zijn dat de afslag vanuit de Poppenallee richting Erfgenamenweg en het oversteken vanuit de Oude Wijthemerweg worden bemoeilijkt. Daarmee wordt die route minder aantrekkelijk voor sluipverkeer.
Het is goed om te weten dat de lokaal verkeer bestemming in de huidige voorstellen alleen in de ochtend geldt richting Zwolle  van 07:00 tot 09:00 uur en in de namiddag van 16:00 tot 18:00 uur vanuit Zwolle gerekend. En dat alleen op werkdagen. Ook moet de gemeente Dalfsen nog worden meegenomen in dit traject, want een groot deel van het bestemmingsverkeer traject ligt op hun grondgebied.
Daarnaast gaat de N35 in juni a.s. open volgens de gemeente Zwolle. Als door die aanpassing de doorstroming sterk verbeterd krijgen we te maken met een nieuwe situatie. Na opening van de N35 zal de gemeente Zwolle opnieuw een verkeerstelling uit laten voeren. Op basis van die tellingen bekijken we de situatie opnieuw.
Namens de cie verkeer, Jan Molhoek

Geen opmerkingen:

Een reactie posten