zaterdag 6 november 2021

Archeologisch onderzoek van start!

 In de vorige editie van de Elshofbode gaven wij (Kreator en Loostad


Vastgoedontwikkeling) aan dat de ontwikkelingen rondom de eerste fase van het Dorpsplan zich nu snel gaan opvolgen en wij u hiervan op de hoogte zullen houden.

 

De Geurvisie is in procedure en de mogelijkheid om ‘zienswijzes’ in te dienen, is inmiddels verstreken. Er zijn geen reacties binnen gekomen en daarmee kan deze eerste procedure verder zijn verloop hebben zonder dat daar vertragingen te verwachten zijn.

Dat betekent dat er nu vol ingezet wordt om eind november de Bestemmingsplanwijziging in procedure te brengen. Alle seinen staan inmiddels op groen en wanneer het Ontwerp Bestemmingsplan naar de Gemeenteraad gaat zullen wij uiteraard u hierover informeren.

Tijdens deze periode vindt er ook nog een aantal acties plaats, dat hoort bij dit proces, naast de Bestemmingsplanwijziging, om uiteindelijk tot bouwen over te mogen gaan. Een in het oog springende activiteit is het archeologisch onderzoek dat volgens planning 15 november van start gaat. Dit onderzoek staat onder leiding van stadsarcheoloog Michael Klomp.  Er zal een aantal proefsleuven worden gegraven om daarna te kunnen beoordelen of er eventueel nog verder gezocht wordt naar archeologisch interessante zaken. Een ieder kan vanaf de Erfgenamenweg deze activiteit in ogenschouw nemen. Naar verwachtingen zullen de werkzaamheden ongeveer twee weken duren.

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten